1. W Sercańskich Dniach Młodych może uczestniczyć młodzież po 7. klasie szkoły podstawowej oraz starsza.

2. Każdy indywidualny uczestnik SDM po przyjeździe powinien zgłosić się w „zapisach”.

3. Grupy zorganizowane zgłaszane są przez animatorów.

4. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

5. Na SDM panują warunki biwakowe, dlatego uczestnicy powinni zabrać ze sobą: namiot, śpiwór, ciepły ubiór, przybory toaletowe, menażkę, kubek, sztućce. Wyżywienie zapewniają organizatorzy.

6. Spożywanie alkoholu, palenie wyrobów tytoniowych i stosowanie wszelkich środków odurzających w czasie SDM jest bezwzględnie zakazane. Niedostosowanie się do niniejszego zakazu skutkuje usunięciem ze spotkania z powiadomieniem opiekunów. Uczestnicy wyrażają zgodę na poddanie się badaniu alkomatem bądź narkotestem w obecności swojego opiekuna.

7. Na SDM obowiązuje zakaz noclegów koedukacyjnych. Wyjątkiem jest rodzeństwo. Niedostosowanie się do niniejszego zakazu skutkuje usunięciem ze spotkania z powiadomieniem opiekunów.

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie trwania SDM.

9. Uczestnicy biorą udział we wszystkich punktach programu. Wyjątek stanowią popołudniowe warsztaty.

10. Po terenie SDM należy poruszać się z identyfikatorami.