W Sercańskich Dniach Młodych może uczestniczyć młodzież po siódmej klasie szkoły podstawowej oraz starsza.

Wszyscy uczestnicy spotkania (zapisani) podlegają ubezpieczeniu.

Każdy indywidualny uczestnik SDM po przyjeździe powinien zgłosić się w „zapisach”.

Grupy zorganizowane zgłaszane są przez animatorów.

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

Opłata za udział w SDM wynosi 200 zł (rejestracja do 19.06.2022 włącznie) lub 250 zł (rejestracja po 19.06.2022). W ramach tej sumy uczestnik otrzymuje koszulkę, smycz oraz identyfikator. SDM jest organizowane i rozwijane przede wszystkim z ofiar młodzieży.

Na SDM panują warunki biwakowe i należy zabrać ze sobą stosowny ekwipunek: namiot, śpiwór, ciepły ubiór, przybory toaletowe, menażkę, kubek, sztućce. Wyżywienie zapewniają organizatorzy.

Alkohol, wyroby tytoniowe i wszelkie środki odurzające (narkotyki) są na SDM bezwzględnie zakazane. Uczestnicy wyrażają zgodę na poddanie się badaniu alkomatem, bądź narkotestem w obecności księdza odpowiedzialnego za Służbę Porządkową na SDM.

Spożywanie alkoholu, palenie wyrobów tytoniowych i stosowanie wszelkich środków odurzających w czasie SDM jest niedopuszczalne. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego zakazu, będą usuwane ze spotkania z powiadomieniem opiekunów.

Na SDM obowiązuje zakaz noclegów koedukacyjnych. Rodzeństwo powinno posiadać dokument potwierdzający status rodzinny. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego zakazu, będą usuwane ze spotkania z powiadomieniem opiekunów.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie trwania SDM.

Uczestnicy biorą udział we wszystkich punktach programu. Wyjątek stanowią popołudniowe warsztaty (opcjonalne).

Po terenie SDM należy poruszać się z identyfikatorami. Osoby bez identyfikatorów mogą nie zostać wpuszczone na pole namiotowe (kwestia bezpieczeństwa).