Zmagając się na co dzień z niezrozumieniem, wyśmiewaniem, brakiem szacunku, jednostronną tolerancją, niedocenianiem, pobłażaniem dla nieuczciwości i z jeszcze wieloma innymi formami niesprawiedliwości… poszukujemy nadziei, że w końcu „sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego” (Mt 13,43).

Dlatego zapraszamy na NOC ŚWIATŁA – wiosenne spotkanie sercańskiej młodzieży z całej Polski. Wierzymy, że nasza sprawiedliwość, nasze dobre czyny, nie biorą się z pustych rytuałów, ze ślepego posłuszeństwa, ani z bezmyślnego naśladowania kogokolwiek, lecz wynikają z relacji z Osobą – Jezusem Chrystusem. To On nas usprawiedliwia przed Ojcem, bo bierze na siebie nasze grzechy. On nam całkowicie zaufał i czeka na nasze całkowite zaufanie Jemu.

NOC ŚWIATŁA rozpocznie się o godz. 18.30, a jej głównymi punktami będą: nabożeństwo Drogi Światła, adoracja, spowiedź i wspólna Eucharystia, której będzie przewodniczył ks. Witold Januś SCJ.

Do zobaczenia w Koszycach Małych!

Program wydarzenia

18.30 rozpoczęcie, przywitanie, przedstawienie gości i grup młodzieży

19.00 konferencja, świadectwo

20.00 Droga Światła

21.30 posiłek (sala gimnastyczna)

22.30 przygotowanie do spowiedzi, Adoracja, spowiedź

23.45 przygotowanie do Mszy Świętej

24.00 Msza święta

01.00 światło sprawiedliwych, zakończenie