III SDM, z uwagi na wciąż rosnące zainteresowanie ze strony młodzieży, odbył się w nowym miejscu i pod specjalnie przygotowaną drewnianą wiatą. Ponad 800 osób zgromadzonych z całej Polski i już nie tylko z sercańskich parafii rozważało słowa zaczerpnięte z Ewangelii, które stały się tematem pięciodniowego spotkania: „Pokój mój daję Wam”. Swą obecnością szczycili nas wtedy ks. Andrzej Zwoliński i pani Wanda Papis. W ramach koncertu przed pliszczyńską.