W 1994 roku w Pliszczynie prawdziwie zatętniło młodością. Księża Sercanie, odczytując znaki czasu i duchowy testament swojego Założyciela – o. Leona Jana Dehona, zainicjowali spotkania dla młodzieży pod ogólnym hasłem „Ku cywilizacji miłości”. Jako że początki bywają trudne, na I SDM przyjechała młodzież w większości z sercańskich parafii w liczbie ok. 80 osób. Spotkanie to trwało tylko trzy dni, a jego główny temat brzmiał „Miłość i pojednanie”. Tak tworzyła się tradycja: codzienna Eucharystia, okazja do sakramentu pokuty, konferencje, prace w grupach, festiwal piosenki religijnej i koncert, na którym tym razem zagrał zespół klerycki ze Stadnik. I tak to się zaczęło…