• 1900 – Rozpoczęcie czuwania
  • 1915  - 1930 – Przywitanie uczestników 
  • 1940 – Konferencja 
  • 2040 – Świadectwo Moniki Ogrodnik (TikTok: @bozasila)
  • 2140 – Konferencja 
  • 2230 – Przerwa
  • 2330 – Wprowadzenie do adoracji ks. Karol Milewski SCJ, spowiedź
  • 0030 – 0045 – Przygotowanie do Mszy św. ze Scholą
  • 0045 – Msza św. - ks. Sławomir Knopik SCJ
  • 230 – Zakończenie czuwania

W czasie całego wydarzenia, a szczególnie pomiędzy kolejnymi punktami będzie nam towarzyszyć i animować czas Schola Dobry Pasterz. Nie ma wątpliwości, że każdy znajdzie coś dla siebie!