Sercańskie Dni Młodych

Świecąca mała lampeczka

newsy z serca, świeżości - bądź na bieżąco!, z serca      Autor: [ ] 0

Jesteś małą lampeczką, drżącą pośród niezmierzonego mroku. Ale stanowisz część Bożego planu. I jesteś niezastąpiony. Ponieważ nie ma innego planu. 

Od tylu już lat zakończenie każdego dnia na Sercańskich Dniach Młodych rozpoczyna się od słów: Dawno, dawno temu; za siedmioma górami i siedmioma dolinami, i siedmioma rzekami było to i to… Jednak tym razem nie zamek i król, tylko…

…Podczas Wniebowstąpienia Jezus rzucił okiem w kierunku ziemi znikającej w ciemności. Tylko nieliczne, maleńkie światła błyszczały nieśmiało w mieście Jeruzalem.

Archanioł Gabriel, który przybył na powitanie Jezusa, zapytał:

– Panie, co to za światełka?

– To moi uczniowie, zgromadzeni na modlitwie wokół mojej Matki. Mam plan, że jak tylko wstąpię do nieba, wyślę im mojego Ducha Świętego, aby te drżące płomyczki stały się nieugaszonym ogniem, powoli rozpalającym miłość wśród wszystkich narodów ziemi!

Archanioł Gabriel ośmielił się ponownie zapytać:

– A co zrobisz, Panie, jak ten plan się nie powiedzie?

Po chwili ciszy Pan odpowiedział mu łagodnie:

– Ale Ja nie mam innego planu…

(Bruno Ferrero)

Jesteś małą lampeczką, drżącą pośród niezmierzonego mroku. Ale stanowisz część Bożego planu. I jesteś zapal2niezastąpiony. Ponieważ nie ma innego planu.
Niesamowita możliwość, moja i twoja, żeby się przyczynić do rozświetlenia współczesnego świata. Sercańskie Dni Młodych, Ruch Sercańskiej Młodzieży, Sercańskie Rekolekcje Młodzieżowe, Liturgiczna Służba Ołtarza; ruchy i stowarzyszenia, do których należysz – i za każdym razem to zaproszenie, by pozwolić Duchowi Świętemu uczynić nas nieugaszonym ogniem rozpalającym miłość na ziemi. W tym czasie i tym miejscu, w którym jesteś, żyjesz, działasz.

Rozpoczęty nowy rok już nie jest nowym, bo mija pierwszy miesiąc. Jesteś albo w trakcie ferii, albo na nie czekasz, albo może wspominasz jako najnowszą historię swojego życia, bo już wróciłaś czy wróciłeś do szkolnej ławy. Mija dzień za dniem. Szarość codzienności przeplatana jest momentami świętowania. One dają moc ludziom wierzącym, bo są chwilami spotkania z tym, który może nas uczynić niegasnącym ogniem. Jednak ciągle jest jeden warunek, by być realizatorem Chrystusowego planu – spotkanie z Nim.

Jakie to proste. Przecież żeby zapalić świeczkę, trzeba wziąć zapałki. Twoja i moja modlitwa na rozpoczęcie dnia, nasze przynoszenie wszystkich wydarzeń wieczorem Temu, który Jest, Eucharystia, w której nas przemienia i napełnia mocą dobra, delikatności, wrażliwości, miłości i miłosierdzia. Przecież to nic innego jak czynienie nas nieugaszonym ogniem tak bardzo potrzebnym dzisiejszemu światu.

To nic, że nie możesz nakazać szacunku, pokoju i dobra ludziom całego świata, bo nie masz takiej władzy. To nic, że jesteś za młody i nie masz dostępu do ławy sejmowej, zarządzania firmą, telewizją czy innymi środkami masowego przekazu. Może nawet wśród rówieśników nie masz siły przebicia. To wszystko nic. Masz możliwość dołożyć drżące światełko twojego życia do zapalenia płomienia, który będzie nie do ugaszenia! Jak? Kiedy? Dlaczego?

Takie pytania mogą się rodzić, i rodzą się, w tobie i we mnie. Dlatego, że należysz do Ruchu Sercańskiej zapalkiMłodzieży, Ruchu Światło-Życie, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży; dlatego, że uczestniczysz w Liturgicznej Służbie Ołtarza, jeździsz na spotkania Sercańskich Dni Młodych do Pliszczyna czy na Sercańskie Rekolekcje Młodzieżowe. Tylko rób to wszystko, młody przyjacielu, z przekonaniem, że chcesz pozwolić Duchowi Świętemu, którego przysyła ciągle Chrystus, by zapalił twoje małe, chwiejne światełko mocą samego Boga. Wtedy żadna ciemność, podmuch wiatru złego, lęk, strach i wątpliwości nie ugaszą tego płomienia i plan Jezusa rozmawiającego z Archaniołem Gabrielem będzie realizowany również z twoim udziałem.

Ruszaj w 2017 roku z pochodnią ognia wiary, nadziei i miłości, z uczynkami miłosierdzia do innych. I pamiętaj: nikt i nic nie zdoła tego ognia zgasić, jeśli pozwolisz, by działał w tobie sam Bóg!

Ks. Kazimierz SCJ

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015