„Odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” – to kolejne słowa zaczerpnięte z codziennie odmawianej modlitwy Ojcze nasz, stały się tematem X Sercańskich Dni Młodych. W klimacie Święta Młodości wspólnie szukano naszych dróg pojednania: z Bogiem, z samym sobą i z każdym bliźnim. Pomocą w tym były chwile refleksji i modlitwy, świadectwa osób, które w sposób szczególny doświadczyły w swym życiu daru przebaczenia, prace w grupach oraz konferencje pomagające lepiej zrozumieć jak można pojednać się z Bogiem, jak zaakceptować samego siebie takim, jakim się jest, jak przebaczać, aby ocalić miłość we własnej rodzinie.
Jubileuszowy charakter SDM-u ubogacili swoją obecnością zaproszeni goście. Nie zabrakło też czasu szczególnej radości wyrażonej w zabawie i koncercie. Wszystko zaś uwieńczyło nabożeństwo intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego i przyjęcie nowych członków do Ruchu Sercańskiej Młodzieży.