Regulamin festiwalu „Wyśpiewam Serce”

1.    Festiwal odbędzie się w sobotę 26.11.2022 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy (ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica).

2.    Festiwal rozpocznie się o godz. 11.00. Planowe zakończenie około godz. 16.00.

3.    W festiwalu mogą brać udział parafialne schole dziecięce. Za takie rozumie się te zespoły, w których większość członków stanowią osoby ze szkoły podstawowej/przedszkola.

4.    Każdy podmiot wykonawczy przygotowuje dwie piosenki religijne, z których przynajmniej jedna musi zawierać słowo „Serce”.

5.    Jury będzie oceniało poszczególne schole pod względem: czystości i dynamiki śpiewu, dykcji, aranżacji instrumentalnej, ogólnej prezencji.

6.    W trakcie festiwalu przewidziany jest ciepły posiłek.

7.    Zgłoszeń schol należy dokonać do dnia 21.11.2022 r. na adres mailowy zapisy@sercanskie.pl. W zgłoszeniu należy podać: nazwę scholi, parafię, tytuły piosenek, ilość osób, informację o używanych instrumentach, kilka słów na temat samego zespołu oraz załączyć zdjęcie.

8.    Udział w festiwalu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestników w mediach społecznościowych i stronie internetowej Sercańskich Dni Młodych.

9.    Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w regulaminie.

 

Orientacyjny plan festiwalu:

11.00 rozpoczęcie

11.10 wspólne rozśpiewanie

11.30-13.30 przesłuchania

13.30-14.30 przerwa obiadowa

14.30 nauka piosenek

15.00 ćwiczenia wokalne z profesjonalistą

15.30 rozdanie nagród