Sercańskie Dni Młodych

Spotkanie formacyjne w Pliszczynie 12 – 14 lutego 2016

12 lutego 2016 r., członkowie Ruchu Sercańskiej Młodzieży przybyli do Pliszczyna, aby uczestniczyć w wielkopostnym skupieniu. W progach pliszczyńskiego domu młodzież powitał ks. Bartek Król SCJ, obecny opiekun RSM-u. Skupienie rozpoczęła Droga Krzyżowa, której rozważania ukazywały główne problemy oraz wyzwania towarzyszące życiu współczesnego człowieka. Drogę Krzyżową poprowadził ks. Sławomir Kuśmierz SCJ. Droga Krzyżowa przeszła w adorację Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, dzięki czemu każdy uczestnik zyskał okazję do wyciszenia się, wczucia w klimat spotkania – a przede wszystkim do osobistej modlitwy, rozmowy z Żywym i Obecnym Jezusem Chrystusem. Po adoracji ks. Bartek zebrał telefony komórkowe. Pomimo początkowych protestów, rozwiązanie depozytowe zostało docenione. Pozbawieni smartfonów RSM-owicze mogli pełniej przeżyć skupienie i aktywniej włączyć się w tworzenie wspólnoty.

Drugi dzień skupienia rozpoczęła jutrznia. Po śniadaniu uczestnicy wysłuchali ciekawej konferencji ks. Bartka o „oblacji” oraz o „immolacji”, czyli pojęciach związanych z duchowością Sercanów, a co za tym idzie, również RSM-u. Następnie miała miejsce Eucharystia, której przewodniczył ks. Grzegorz Gąkiewicz SCJ. Po Mszy św. nadszedł czas obiadu oraz rekreacji. Kolejnym elementem spotkania była konferencja ks. Darka Lewczaka SCJ, dotycząca kerygmatu. Następnie rozpoczęła się praca w grupach, podczas której młodzież mogła przemyśleć plusy i minusy dotychczasowych Sercańskich Dni Młodych, podać swoje propozycje, dotyczące tychże Dni; ponadto podzielić się działalnością RSM-ową, opartą na Uczynkach Miłosierdzia względem Duszy i Ciała i związaną z obchodzonym „Rokiem Miłosierdzia”. Zwieńczeniem dnia była projekcja filmu pt. „Nietykalni” przy przekąskach zapewnionych przez ks. Bartka 😀

Trzeci, ostatni dzień w Pliszczynie zakończyła Eucharystia, której przewodniczył i słowo Boże do Nas wygłosił ks. Bartek. Po jej zakończeniu zrobiono pamiątkowe zdjęcie, a potem wszyscy udali się w dłuższe lub krótsze podróże do swoich domów.

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015