Sercańskie Dni Młodych

Spotkanie formacyjne w Koszycach Małych 22-24 września 2017

spotkania, świeżości - bądź na bieżąco!      Autor: [ ] 0
Bo dobrze się spotkać!

W dniach 22-24 września br w Koszycach Małych odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie formacyjne RSM pod hasłem: „Obdarowani, utalentowani”. Około 35 osób z różnych stron Polski zgromadziło się, by rozmyślać o tym, jakie talenty dał nam Bóg oraz o tym jak z nich korzystać.

Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną kolacją ok. godziny 19:30, po której mieliśmy chwilę dla siebie. O 21:00 zgromadziliśmy się na adoracji, gdzie rozważaliśmy fragmenty Pisma świętego z Księgi Sędziów (Sdz 9, 8-15) oraz Ewangelii św. Mateusza (Mt 25, 14-30). Po zakończonym, śpiewie, modlitwie i osobistej adoracji, mieliśmy czas wolny.

Po nocy nastał sobotni poranek. Wyspani, albo i nie, przywitaliśmy nowy dzień wspólną modlitwą. W programie dnia nie zabrakło czasu na konferencje o sumieniu i potrzebie jego formowania.W południe odprawiona została msza święta. Po niej podążyliśmy do jadalni by skonsumować pyszne dwa dania przygotowane przez panie kucharki. Czas wolny wykorzystaliśmy w najróżniejszy sposób: gry, zabawy, sen, modlitwa. O wyznaczonej godzinie nastała pora na ulubioną atrakcję wszystkich uczestników – prace w grupach :). Dalszym punktem była adoracja, podczas której analizowaliśmy słowa przypowieści o gospodarzu i pracownikach winnicy. Wieczór upłynął na wspólnych grach i zabawach. Śmiechom i radości nie było końca. Ok. 23.30 nastała cisza nocna.

Niedzielna to dzień podsumowań. Wspólna modlitwa, msza na zakończenie spotkania i pyszny obiad. Po wspólnym zdjęciu i pożegnaniach, którym nie było końca, ruszyliśmy w drogę powrotną do naszych domów.

Na spotkaniu formacyjnym skupiliśmy się na odkrywaniu swoich talentów i zdolności oraz na odkryciu swojego miejsca i funkcji w winnicy Pana Boga. Wspólnie spędzony czas będzie mile wspominany, poznane osoby będą zapamiętane, a usłyszane słowa na pewno wydadzą w nas swoje owoce.

Karolina

 

 

 

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015