Sercańskie Dni Młodych

Sobota – „Idźcie i głoście…”

SDM XVII      Autor: [ ] 0

Dziś po raz ostatni obudziła nas radiowa Kasia, ostatni raz zebraliśmy się na wspólnym śniadaniu…

phoca_thumb_l_tn_sobota_007

Dziś po raz ostatni obudziła nas radiowa Kasia, ostatni raz zebraliśmy się na wspólnym śniadaniu…Niektórzy już nawet wczoraj się z nami pożegnali, bo wyjeżdżali w nocy. Jak co roku, nie została prowadzona wspólna jutrznia pod wiatą, tylko spotkaliśmy się na modlitwach ze swoimi animatorami w grupach, z którymi pracowaliśmy na tegorocznym spotkaniu. Zamiast brewiarza wszystkie zespoły odmówiły dziesiątkę Różańca Św. tajemnicę Zmartwychwstania Pana Jezusa, prosząc o jak najobfitsze owoce tegorocznego SDM-u. Pole namiotowe pustoszeje w mgnieniu oka, niektórych czeka dziś podróż nawet 10-godzinna. Przygotowujemy się właśnie do Mszy św. kończącej XVII Sercańskie Dni Młodych.


 

Ostatnią notkę, którą tu zamieszczamy, chcielibyśmy poświęcić Mszy św. kończącej XVII Sercańskie Dni Młodych, której celebransem był główny organizator tego spotkania, ks. Jarek Grzegorczyk SCJ. Słowo Boże do zgromadzonej po raz ostatni pod pliszczyńską wiatą młodzieży skierował opiekun grupy z Mołdawii – ks. Marcin Januś SCJ. Odniósł się on do dzisiejszej Ewangelii o niewiernym Tomaszu. Szczególnie zaintrygowały nas słowa Jezusa do swego ucznia: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Po części dotyczyły one osób, które nie mogły być obecne na tegorocznym SDM-ie, ale łączyły się z nami duchowo. Jednak najważniejsze przesłanie tych słów wiąże się w dużym stopniu z hasłem dnia dzisiejszego „Idźcie i głoście”. Dotyczy ono wszystkich nas, ponieważ Pan Jezus każdemu z osobna daje powołanie do bycia Jego świadkiem. Jak określił to nasz dzisiejszy kaznodzieja, przez nasze czyny mamy być ewangelią dla tych, którzy być może nigdy nie sięgnęli po Słowo Boże. Ze wzruszeniem opowiedział nam o Ani Warchoł –słynnej Tatance, która wiele lat tworzyła Sercańskie Dni Młodych, a obecnie jako świecka wolontariuszka posługuje na misjach w Środkowej Afryce. Jako członkini Ruchu Sercańskiej Młodzieży jest dla nas wzorem wypełniania pustego miejsca w krzyżu sercańskim. Przywołując przykład patrona dnia dzisiejszego, ks. Marcin przypomniał nam, że krzyż i męczeństwo są wpisane w serce każdego chrześcijanina. I choć w dzisiejszym świecie taka postawa wiary jest niemodna, to my, którzy poświęciliśmy się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa powołani jesteśmy do tej misji dążenia ku cywilizacji miłości.phoca_thumb_l_tn_sobota_041

Przed błogosławieństwem ks. Jarek Grzegorczyk SCJ wyraził swoje podziękowania wszystkim uczestnikom, a w szczególności kapłanom, klerykom, siostrom zakonnym, animatorom, członkom Ruchu Sercańskiej Młodzieży, mieszkańcom Pliszczyna i wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji XVII Sercańskich Dni Młodych. Również młodzież zgromadzona pod wiatą nie zapomniała o okazaniu swojej wdzięczności „Tacie” tego pięknego spotkania – ks. Jarkowi. Jej delegaci wręczyli mu trzy części serca, stanowiącego dekorację i główny rekwizyt wczorajszych inscenizacji teatru EKG24. Miały one symbolizować cechy, jakimi odznacza się nasz opiekun: poświęca nam czas, uwagę i wiele działa „na plus” :). Mimo żalu z powodu końca spotkania, odśpiewaliśmy radośnie piosenkę „Szababalua Jesu”, a następnie po raz ostatni hymn tegorocznego SDM-u.
Trwająca przez wszystkie dni słoneczna pogoda również wyraziła swój żal, bo ze zgromadzonych chmur, spadł rzęsisty deszcz, który wielu osobom utrudnił składanie namiotów. Humory jednak nie opuszczają uczestników, którzy żegnają się ze sobą z nadzieją rychłego spotkania na najbliższym czuwaniu jesiennym.
My również żegnamy się z Wami i dziękujemy, że śledziliście bieżące informacje, które tu zamieszczaliśmy ::). Z Panem Bogiem!phoca_thumb_l_tn_sobota_060

 

Zapraszamy również do wysłuchania wywiadów z młodzieżą z Mołdawii i Ukrainy.

Wywiad z młodzieżą z Ukrainy

Wywiad z młodzieżą z Mołdawii

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015