Sercańskie Dni Młodych

Sercańskie Czuwanie Młodzieży, Kraków-Płaszów 28-29.10 2017

galeria      Autor: [ ] 0
POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015