Sercańskie Dni Młodych

Seans filmowy „Popiełuszko…”

SDM XXI      Autor: [ ] 0

 

Na SDMie zagościło kino po raz kolejny! Po zmroku mieliśmy okazję uczestniczyć w projekcji filmu „Popiełuszko – Wolność jest w nas”. Głównym tematem filmu jest wolność i w nim została osadzona historia księdza Jerzego Popiełuszki.

Jakże aktualny temat w kontekście 25 rocznicy wolnych wyborów w Polsce i tematu tegorocznego spotkania „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie…”
Ksiądz Jerzy Popiełuszko, nie bójmy się tego stwierdzenia, jest jednym z symboli walki o wolność, o wiarę, o pokój. Postać niezwykle skromna, niekiedy zdystansowana, która wykorzystuje wielką siłę modlitwy i solidarności międzyludzkiej do wspólnego działania. Porwał za sobą ludzi, odważył się sprzeciwić dusznemu systemowi i nie bacząc na zagrożenie był w swoim działaniu bardzo konsekwentny. Sceny takie jak piętnowanie za noszenie różańca, są jakże aktualne i bliskie nam. Ile razy rezygnowaliśmy z noszenia symboli religijnych dla zasady czy dla zdania innych? Postać Popiełuszki staje się nam bardzo bliska. W pewnym momencie filmu uświadamiamy sobie, że utożsamiamy się z nim. Zastanawiamy się „czy mnie byłoby stać na takie poświęcenie?”, „czy umiałbym w taki sposób bronić swojej wiary?”. Odpowiedzi nie są proste. Krzepiący jest jednak obraz solidarności, tego że razem jest łatwiej, że wiara gromadzi w jednym miejscu tłumy. Bycie jednostką jest ogromnym ciężarem. Ksiądz Jerzy Popiełuszko jako duchowy przewodnik i pokrzepiciel zrezygnowanego narodu, staje się jednostką obarczoną ogromną odpowiedzialnością. Męczennik naszych czasów. Film to nie tylko refleksja nad wolnością i przebytą do niej drogą, oraz olbrzymią ofiarą. Dla każdego widza to tożsamy obraz wewnętrznej walki jaką toczymy w sobie na co dzień. Miedzy tym co nakazane a tym co podpowiada nam serce. Popiełuszko to każdy z nas.

 

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015