Sercańskie Dni Młodych

Radość w każdym czasie

SDM XXIV, świeżości - bądź na bieżąco!      Autor: [ ] 0

Okazuje się, że można mieć 87 lat, czyli 4×20+7, i mieć więcej optymizmu niż niejeden nastolatek. O. Leon Knabit – benedyktyn z Tyńca, w przedpołudniowej konferencji zarażał swoją pogodą ducha i radością.

Był śpiew, rymowanki, wierszyki i dowcipy oraz recepta na to, skąd czerpać prawdziwą radość. Radość, która jest owocem Ducha Świętego.

Dla o. Leona  nauczycielką radości była Mama. Choć miała trudne i pełne problemów życie nigdy nie narzekała, doceniała drobiazgi i radość czerpała z możliwości pomagania innym.

Jest wiele przestrzeni, które mogą obudzić w nas radość. Są nimi zrozumienie drugiego człowieka, umiejętność słuchania i mówienia, dobre patrzenie na człowieka, momenty małych i wielkich zwycięstw, chwile, gdy czynimy dobro.

63 letnia posługa kapłańska nauczyła o. Leona  tego, że są chwile, gdy każdy człowiek jest piękniejszy   i jest to moment przyjmowania Jezusa pod postacią Chleba w Komunii Św.

Spotkanie z o. Leonem było niesamowitym doświadczeniem. Znikają problemy związane z różnicą pokoleń, czy wiekiem, gdy spotykamy się z człowiekiem pełnym szczęścia i radości z powołania, którym Pan obdarzył.

Ostatnia wskazówka znakomitego Gościa: „Żyj w zgodzie z sumieniem”.

Pan Bóg ma swoje GPS-y i sposoby dotarcia do każdego człowieka. Ten GPS to właśnie sumienie. Wsłuchując się w głos Boga możemy odnaleźć swoją drogę, a gdy jesteśmy na tej, właściwej, RADOŚĆ będzie naszą towarzyszką. Rozpaleni mocą Ducha możemy być wiecznie młodzi.

 

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015