Sercańskie Dni Młodych

Poranek

SDM XXI      Autor: [ ] 0

Rozpoczęliśmy kolejny dzień, którego hasłem jest „weź udział w trudach i przeciwnościach…”. Modlitwie porannej przewodniczył ks. P. Tomaszewski, który nas wprowadził w hasło dnia.

W naszym życiu każdego dnia musimy pokonywać trudy i przeciwności. Ważne, abyśmy mieli wyznaczony cel i kierunek swojego życia, abyśmy odkrywali Jezusa. Powinniśmy odnaleźć mądrego przewodnika w swoim życiu, który nam pomoże pokonywać problemy i trudności. Musimy mieć odwagę i dążyć do przodu.

Przed nami dziś wiele atrakcji: warsztaty w grupach, koncert: Tadek Firma Solo oraz Propaganda Dei.

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015