Sercańskie Dni Młodych

popołudniowy czas – warsztatowo 2 :)

SDM XXV, świeżości - bądź na bieżąco!      Autor: [ ] 0
„Miganie, które ułatwia spotkanie”

Może kiedyś zdażyło Ci się, że ktoś nie był w stanie Ciebie zrozumieć? A może to Ty nie mogłeś zrozumieć drugiej osoby? Język to nie tylko słowa, język to również gesty i znaki. Są osoby, dla których język, mowa, to tylko gesty i znaki. Jeśli chcesz możesz poznać nowy język!

Celem warsztatów jest zapoznanie się z problematyką środowiska osób niesłyszących, poznanie zasad Polskiego Języka Migowego i Systemu Językowo-Migowego a także praktyczne zastosowanie wdrożonych metod komunikacji.

Dzięki powyższym metodom  będziecie wiedzieć w jaki sposób porozumieć się z osobą niesłyszącą, jak nawiązać pierwszy kontakt, udzielić pomocy lub przekazać ważną informację.

Zachęcamy do wzięcia w udziału w intensywnych warsztatach!

£ukasz Kaczanowski, Nowy Tydzieñ

Pozdrawiam,

Magdalena Gach

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015