Sercańskie Dni Młodych

„Pokój mój daję Wam”

SDM III      Autor: [ ] 0

III SDM, z uwagi na wciąż rosnące zainteresowanie ze strony młodzieży, odbył się w nowym miejscu i pod specjalnie przygotowaną drewnianą wiatą. Ponad 800 osób zgromadzonych z całej Polski i już nie tylko z sercańskich parafii rozważało słowa zaczerpnięte z Ewangelii, które stały się tematem pięciodniowego spotkania: „Pokój mój daję Wam”. Swą obecnością szczycili nas wtedy ks. Andrzej Zwoliński i pani Wanda Papis. W ramach koncertu przed pliszczyńską publicznością wystąpiła Eleni.

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015