Sercańskie Dni Młodych

Piosenka XXI Sercańskich Dni Młodych

SDM XXI      Autor: [ ] 0

 

 

Cierpiący dla sprawiedliwości

Ci, którzy cierpią dla sprawiedliwości,
szczęśliwymi nazwani będą.

Nie tak jak świat widzi Pan;
Nie tak jak ja osądza Bóg.
Sprawiedliwość Jego wyższa od gór.
A Jego Miłość niszczy grzechu mur.

Ceną za zło jest Jego Krew.
On przykład dał, by krzyż swój nieść.
Moje życie zmierzać musi przez ból,
Aby w końcu wejść w świętych niebios chór.

tekst i muzyka: ks. Dariusz Lewczak SCJ (Florynka)
aranżacja muzyczna: Jacek Biel

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015