Sercańskie Dni Młodych

Odrodzeni z wody

SDM XXIII, świeżości - bądź na bieżąco!      Autor: [ ] 0

Środowym symbolem dnia była woda, do której w swoim kazaniu nawiązał główny celebrans ks. Dariusz Lewczak SCJ. Woda, którą każda grupa przywiozła ze sobą z różnych stron Polski została przelana do chrzcielnicy i pobłogosławiona, a następnie zostaliśmy nią pokropieni.
Wieczorne nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych poprowadził ks. Kazimierz Dadej SCJ. Przypomniał nam, czym jest chrzest i tęsknota za Jezusem eucharystycznym. Na koniec nabożeństwa każdy z nas otrzymał indywidualne błogosławieństwo.

 

 

 

 

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015