Sercańskie Dni Młodych

Nowa Informacyjna Karta Zdrowia i nowa karta zgłoszeń dla grup

SDM XXV, świeżości - bądź na bieżąco!      Autor: [ ] 0

Moi drodzy, ważna informacja dla wszystkich przejeżdzających na Sercańskie Dni Młodych.

W zakładce zgłoszenia  macie do pobrania nową wersję IKZ. Osoby pełnoletnie wypełniają je same i przywożą na SDM. Natomiast wszyscy, którzy jeszcze nie osiągnęli pełnoletności zobowiązani są, by IKZ została wypełniona przez rodzica lub opiekuna prawnego. IKZ należy złożyć  w „zapisach”

Jeżeli przyjeżdżacie grupą, to do pobrania w tym samym miejscu, jest również nowa karta zgłoszeń dla grup zorganizowanych. Do zapisów dostarczyć ma ją  opiekun grupy.

Pozdrawiamy i czekamy na Was w Pliszczynie 🙂

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015