Sercańskie Dni Młodych

„Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego”

SDM XI      Autor: [ ] 0

Odmawiamy te słowa codziennie, ale dopiero kiedy się przy nich zatrzymujemy, stwierdzamy ze zdumieniem: „Jak to? Bóg prowadzi na pokuszenie? To On nie jest dobry? To On sobie igra z nami? Eksperymenty na nas przeprowadza? Sprawdza, ile możemy znieść?”.

Żeby od razu przeciąć takie spekulacje, możemy sięgnąć do aktualnego biblijnego przekładu „Ojcze nasz”, np. do Biblii Tysiąclecia. I cóż tam widzimy? Nie ma w nowym tłumaczeniu słów uświęconych staropolską tradycją, które wprowadzają często takie zamieszanie. Zamiast nich czytamy: „Nie dopuść, byśmy ulegli pokusie” (Mt 6, 13). Wyrażenie „nie dopuść” oznacza co innego niż „nie wódź”, prawda?.

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015