Sercańskie Dni Młodych

Nabożeństwo pokutne

SDM XXI      Autor: [ ] 0

„Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew…” – to hasło towarzyszyło nam przez cały dzień dzisiejszy. Jest to hasło, które prowokuje do przemyśleń niosących ze sobą cierpienie. Widoczne to było w czasie nabożeństwa pokutnego „Krzyż na drogę…”, prowadzonego przez ks. Michała Olszewskiego SCJ.

Nabożeństwo rozpoczęło się od procesyjnego wniesienia krzyża, który był następnie umieszczony pod ołtarzem, tak by każdy uczestnik miał do niego dostęp. Był to krzyż, przed którym modlił się Święty Jan Paweł II pamiętnego Wielkiego Piątku, kiedy nie mógł osobiście uczestniczyć w drodze krzyżowej w rzymskim Koloseum. W czasie konferencji wygłoszonej przez księdza Michała mowa była właśnie o krzyżu, współcześnie często niezrozumiałym. Było to także wprowadzenie do tego, co miało mieć miejsce później, czyli do spowiedzi świętej. Tam często w praktyce zrealizowały się słowa „idą i płaczą” i można mieć nadzieję, że wylane wtedy łzy wydadzą obfity plon. Po spowiedzi świętej nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i błogosławieństwo. Rzecz jasna nie zabrakło tradycyjnej „bajki na dobranoc” kończącej i zamykającej ten radosny, a jednocześnie przepełniony refleksją dzień.

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015