Sercańskie Dni Młodych

Msza Święta Prymicyjna

SDM XXI      Autor: [ ] 0

Tradycyjnie na SDMie uczestniczyliśmy w Mszy świętej prymicyjnej nowowyświęconych księży sercanów. Dziś cieszyliśmy się darem kapłaństwa ks. Marcina Wójcika SCJ, ks. Artura Makary SCJ i ks. Sławomira Kuśmierza SCJ.

Kazanie na życzenie prymicjantów wygłosił ks. Karol Milewski SCJ, który mówił, że kapłani powinni być pośrednikami pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Zaś ich zadaniem jest walka o człowieka i jego zbawienie. Przytoczył on historię Abrahama targującego się z Bogiem w sprawie uratowania miasta przed zniszczeniem. Każdy ksiądz powinien ze wszystkich sił wstawiać się za człowiekiem. Wszystkich nas można porównać do pięknych miast, których nie brakuje dobra i zła lecz nigdy nie wolno spisać człowieka na straty. Kapłan ma głosić krzepiące słowo Boga będące prawdą lecz to czy coś zmieni się w naszym zależy tylko i wyłącznie od naszych decyzji oraz działań. Powierzamy w modlitwie nowych księży i życzymy błogosławieństwa Bożego oraz siły i wytrwałości w głoszeniu Dobrej Nowiny.

 

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015