Sercańskie Dni Młodych

Michał W.

zaświadczamy      Autor: [ ] 0

Moim pierwszym SDM-em była XVII edycja. Pamiętam, że poznałem wtedy dużo ludzi i że nocne rozmowy z kolegami spowodowały przymusowe sprzątanie damskiej toalety.

Tym, co mnie przyciąga na kolejne SDM-y jest bardzo specyficzna – poruszająca spowiedź oraz łatwość poznawania innych. Na ostatnim SDM-ie spotkałem nawet kogoś wyjątkowego :D. Polecam SDM, ponieważ jest to spotkanie zarówno z Bogiem, jak i z drugim człowiekiem.

Michał W.

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015