Sercańskie Dni Młodych

„Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”.

SDM VI      Autor: [ ] 0

VI SDM – „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” to temat spotkania w roku 1999. W refleksji nad godnością człowieka, małżeństwa i rodziny pomagali nam abp Józef Życiński, pani Dorota Kornas – Biela oraz po raz drugi już Ojciec Generał Virginio Bressanelli, który wręczył krzyże nowym członkom RSM-u. W ramach koncertu wystąpił zespół Sega Band.

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015