Sercańskie Dni Młodych

SDM XIV

„Błogosławieni ubodzy w duchu…”

SDM XIV      Autor: [ ] 0

Dnia 25 czerwca 2007 r. rozpoczął się pierwszy dzień XIV Sercańskich Dni Młodych, który zgromadził ok. 650 uczestników z całej Polski. Tematem tegorocznego spotkania młodych w Pliszczynie są słowa Jezusa z kazania na Górze: „Błogosławieni ubodzy w duchu…”. Spotkanie to rozpoczęliśmy śpiewem piosenki „Ty jesteś Panem” i „Jego miłość ogromna”, będące nawiązaniem do ubiegłorocznego spotkania. Następnie głos zabrał ks. Przemysław Kozak, który powitał przybyłe grupy z: Koszyc Małych, Gołębia, Makowa Podhalańskiego, Dobczyc, Ełku, Wysokiego, Bełchatowa, Dorohuczy, Lublina – Czechowa, lubelską wspólnotę Jana Pawła II, Krakowa – Płaszowa, Krakowa – Salwatora, Klementowic, Chełma, Kielc – Działoszyc, Biłgoraja, Jaworzna, Stadnik, Sosnowca, Kurowa, Bieńkówi i okolic, Rybnika, Bożej Wólki, Pliszczyna, Ostrowca, Chmielowa, Świdnika i Florynki oraz zgromadzonych księży, siostry zakonne, kleryków i animatorów świeckich.

Kronika XIV SDM-u

SDM XIV      Autor: [ ] 0

XIV Sercańskie Dni Młodych dobiegły końca. Wspaniały czas spędzony z Bogiem i ludźmi, na modlitwie, konferencjach i zabawie. Dni wypełnione z modlitwą, śpiewem, koncertami, warsztatami i sportem. Ufamy, że ten czas pomógł niejednemu i niejednej z Was pogłębić swoją osobistą relację z Jezusem.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i zapraszamy za rok….

CZYTAJ DALEJ »

1 Dzień SDM-u

SDM XIV      Autor: [ ] 0

25 czerwca 2007 r. rozpoczął się pierwszy dzień XIV Sercańskich Dni Młodych, który zgromadził ok. 650 uczestników z całej Polski. Tematem tegorocznego spotkania młodych w Pliszczynie są słowa Jezusa z kazania na Górze: „Błogosławieni ubodzy w duchu…”. Spotkanie to rozpoczęliśmy śpiewem piosenki „Ty jesteś Panem” i „Jego miłość ogromna”, będące nawiązaniem do ubiegłorocznego spotkania. Następnie głos zabrał ks. Przemysław Kozak, który powitał przybyłe grupy z: Koszyc Małych, Gołębia, Makowa Podhalańskiego, Dobczyc, Ełku, Wysokiego, Bełchatowa, Dorohuczy, Lublina – Czechowa, lubelską wspólnotę Jana Pawła II, Krakowa – Płaszowa, Krakowa – Salwatora, Klementowic, Chełma, Kielc – Działoszyc, Biłgoraja, Jaworzna, Stadnik, Sosnowca, Kurowa, Bieńkówi i okolic, Rybnika, Bożej Wólki, Pliszczyna, Ostrowca, Chmielowa, Świdnika i Florynki oraz zgromadzonych księży, siostry zakonne, kleryków i animatorów świeckich.

CZYTAJ DALEJ »

2 Dzień SDM-u

SDM XIV      Autor: [ ] 0

Drugi dzień SDM-u rozpoczęliśmy jutrznią, w czasie której diakon Paweł Tomaszewski, zachęcał do uporządkowania serca. Proponował, aby zastanowić się nad cechami ludzi błogosławionych, ponieważ oni są „solą ziemi i światłem świata”. Podczas porannych modlitw prosiliśmy w intencjach wszystkich powołanych do życia zakonnego, za tych, którzy dziś są w zgromadzeniach żeńskich i męskich, a wychowywali się na Sercańskich Dniach Młodych, aby przez całe swoje życie byli gotowi odpowiadać na głos Pana.

CZYTAJ DALEJ »

3 Dzień SDM-u

SDM XIV      Autor: [ ] 0

Dzień trzeci SDM-u rozpoczął się jutrznią, podczas której kazanie wygłosił ks. Rafał Gudwański. Namawiał nas do tego, abyśmy już dzisiaj wyznali, że Pan jest naszym Bogiem, bo tylko dzięki temu możemy o nim świadczyć. Dlatego też powinniśmy się zastanowić, czy rzeczywiście Pan jest naszym Bogiem, czy nie uczyniliśmy sobie żadnego innego bożka w swoim życiu, na przykład czy nie jest to telewizja, czy internet. Trzeba zastanowić się komu wierzmy i na to pytanie odpowiadać każdego dnia. Należy w tym celu przyzywać Ducha Św., bo bez Jego pomocy nikt z nas nie może powiedzieć, że Panem jest Jezus.

CZYTAJ DALEJ »

4 Dzień SDM-u

SDM XIV      Autor: [ ] 0

Nabożeństwu rozpoczynającemu kolejny dzień SDM-u przewodniczył ks. Bartłomiej Król SCJ. Nawiązał do hasła dnia, które brzmiało dzisiaj: „Czym się dzielić?” Przytoczył słowa piosenek: „Niewiele ci mogę dać…”, „Mniej niż zero”. Tak bowiem może wyglądać życie człowieka, który uważa, że nie ma się czym dzielić z innymi. Podkreślił, że chciałby, aby wszyscy od dzisiaj wiedzieli, że mogą dać bardzo dużo. Zwrócił uwagę na Eucharystię i na potrzebę odkrycia w niej źródła dawania. Drugiemu człowiekowi możemy ofiarować wiele: to, czym żyjemy, to, co radosne. Warto dzielić się też tym, co smutne, marne, w myśl pieśni: „Wszystko Tobie oddać pragnę”.

CZYTAJ DALEJ »

5 Dzień SDM-u

SDM XIV      Autor: [ ] 0

Dzień już tradycyjnie rozpoczął się od jutrzni. Poprowadził ją ks. Tomasz Łozowski. Nawiązał do radości wczorajszego dnia, w którym dzieliliśmy się uśmiechem i pogodą naszego ducha. Radość to także wstęp do piątego dnia SDM, jednak dziś Bóg pragnie od nas czegoś więcej, On chce, abyśmy potrafili dzielić się miłością, mającą swoje źródło w Ewangelii. Ks. Tomasz przypomniał nam o uroczystości apostołów Piotra i Pawła, ludzi będących wzorem dzielenia się miłością, ponieważ umarli jako męczennicy i to była najlepsza odpowiedź, jaką mogli udzielić na wezwanie Miłości.

CZYTAJ DALEJ »

6 Dzień – zakończenie SDM-U

SDM XIV      Autor: [ ] 0

Ostatni dzień SDM–u rozpoczął się modlitwami w grupach, z którymi przyjechaliśmy. Dziękowaliśmy za czas spędzony w Pliszczynie, za wszelkie łaski otrzymane od Boga w tym miejscu. Prosiliśmy, aby Pan pobłogosławił resztę naszych wakacji, abyśmy odpoczęli i nie zatracili tej radości, jakiej doświadczyliśmy na Serwańskich Dniach Młodych.

CZYTAJ DALEJ »

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015