Sercańskie Dni Młodych

SDM XIII

„Błogosławieni jesteście”

SDM XIII      Autor: [ ] 0

Jezus nie jest wcale obojętny wobec współczesnego „tłumu” młodych, który często jakby po omacku poszukuje sensu dla swojego życia; w którym poszczególne jednostki walczą o własną tożsamość; który tęskni za jakimś niekwestionowanym i godnym zaufania autorytetem. Podobnie jak kiedyś „wychodzi” więc na górę, aby „nauczać”. W tym biblijnym kontekście przez sześć dni, korzystając z najrozmaitszych formy komunikacji Dobrej Nowiny, zgromadzony w Pliszczynie „tłum” będzie mógł doświadczyć bliskości Jezusa objawiającego się człowiekowi i zatroskanego o jego przyszłość.

XIII SDM – Wprowadzenie

SDM XIII      Autor: [ ] 0

Sercańskie Dni Młodych – to wyjątkowe spotkanie młodzieży w niewielkiej podlubelskiej miejscowości Pliszczyn, do której zjeżdżają młodzi niemalże z całej Polski a nawet z zagranicy. W tym roku już po raz trzynasty podejmiemy wyzwanie budowania „cywilizacji miłości” rozpoczynając nowy cykl tematyczny poświęcony błogosławieństwom.

CZYTAJ DALEJ »

Dzień 1 – rozpoczęcie XIII SDM-u

SDM XIII      Autor: [ ] 0

Pierwszy dzień SDM-u rozpoczął się od przywitania uczestników przez ks. Przemysława Kozaka SCJ, który zapoznał zebranych z tematem tegorocznych XIII Sercańskich Dni Młodych. Rozpoczęły się one pod hasłem „Błogosławieni jesteście”. Temat ten wyznacza cykl następnych spotkań, które w kolejnych latach będą rozważaniem błogosławieństw z kazania na górze.

CZYTAJ DALEJ »

Dzień 2 – Jezus widząc tłumy…

SDM XIII      Autor: [ ] 0

Dzień dzisiejszy rozpoczął się od Jutrzni, której przewodniczył ks. Bogusław Pociask, który po czytaniu nawiązał do tematu dnia : „Jezus widząc tłumy”: Powiedział, że Jezus widząc tłumy ucieszył się. Widząc jednak gromadzący się tłum, który przyszedł, aby Go słuchać, patrzył i mówił do każdego indywidualnie, tak jakby cała nauka odnosiła się tylko do niego.

CZYTAJ DALEJ »

Dzień 3 – …wyszedł na górę…

SDM XIII      Autor: [ ] 0

Tematem przewodnim trzeciego dnia SDM-u były słowa: „Jezus wyszedł na górę…”. Stanowią one kontynuację fragmentu z Ewangelii Mateuszowej (Mt 5,1-2), który jest rozważany w kolejnych dniach Spotkania Młodych w Pliszczynie.

CZYTAJ DALEJ »

Dzień 4 – …przystąpili do Niego jego uczniowie…

SDM XIII      Autor: [ ] 0

Czwarty dzień Sercańskich Dni Młodych przeżyliśmy pod hasłem „…przystąpili do Niego Jego uczniowie…”.

CZYTAJ DALEJ »

Dzień 5 – …wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich…

SDM XIII      Autor: [ ] 0

Piąty dzień Sercańskich Dni Młodych był już ostatnim pełnym dniem, przeżywanym w Pliszczynie i upłynął pod hasłem „…wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich…”.

CZYTAJ DALEJ »

Dzień 6 – Zakończenie XIII SDM-u

SDM XIII      Autor: [ ] 0

Dzisiejszego dnia modlitwy poranne odbyły się w grupach.

Tradycyjnie ostatni dzień SDM-u zakończyła Msza św. prymicyjna, którą odprawili księża neoprezbiterzy: ks. Szczepan Bysiek, ks. Radosław Warenda oraz ks. Grzegorz Gąkiewicz, który był głównym celebransem.

CZYTAJ DALEJ »

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015