Sercańskie Dni Młodych

SDM XII

„Świętymi bądźcie”

SDM XII      Autor: [ ] 0

Pieśniami i tańcami rozpoczęliśmy XII SDM. Na wstępie zostały odczytane słowa z listu świętego Piotra. To z nich zostało zaczerpnięte hasło tegorocznego spotkania „Świętymi bądźcie”.

CZYTAJ DALEJ »

XII SDM – Wprowadzenie

SDM XII      Autor: [ ] 0

W całym postępowaniu stańcie się również
świętymi na wzór Świętego, który was powołał,
gdyż jest napisane: „świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. (1P 1,15-16)
Sercańskie Dni Młodych już od dwunastu lat gromadzą w niewielkiej
Podlubelskiej miejscowości w Pliszczynie setki młodych ludzi, z Polski i z zagranicy, aby wspólnymi siłami odkrywać wciąż na nowo ideały stare jak świat, może w opinii wielu nieco nawet przestarzałe, ale mimo to ciągle
aktualne i potrzebne każdemu, kto nie chce zadowolić się życiową bylejakością, przeciętnością wiary i młodością bez wyrazu.

Dzień 1 – rozpoczęcie XII SDM-u

SDM XII      Autor: [ ] 0

O godz. 16.30 w dniu 4 lipca 2005 r. rozpoczęły się oficjalnie tak bardzo wyczekiwane przez młodzież XII Sercańskie Dni Młodych mające jako myśl przewodnią słowa „Świętymi bądźcie”.

CZYTAJ DALEJ »

Dzień 2 – Wynagrodzenie

SDM XII      Autor: [ ] 0

Tematem dzisiejszego dnia było „Wynagrodzenie”. Już od wczesnych godzin porannych pragnęliśmy dobrze przygotować się do sakramentu pojednania. W czasie Jutrzni ksiądz Bogdan nawiązał do słów św. Pawła, jakie słyszeliśmy podczas czytania „Wy bracia nie jesteście w ciemnościach”. Uświadomił nam, że prawdziwą jasnością jest Chrystus, ciemnością zaś Szatan. Wybieranie ciemności, czyli grzechu jest czymś złym, domagającym się zadośćuczynienia względem Bożej sprawiedliwości.

CZYTAJ DALEJ »

Dzień 3 – Eucharystia

SDM XII      Autor: [ ] 0

Kolejnym etapem w drodze do świętości jest Eucharystia. Aby dobrze w niej uczestniczyć musimy uzmysłowić sobie jak wielkim jest ona darem, jak bardzo Bóg ukochał człowieka, że oddał Mu to, co najcenniejsze – Swoje Ciało i Krew. A zatem my także musimy odpowiedzieć na tą Bożą Miłość naszą ludzką, często poranioną i nieporadną miłością.

CZYTAJ DALEJ »

Dzień 4 – Zaangażowanie społeczne

SDM XII      Autor: [ ] 0

Na drodze do świętości istotna rolę odgrywa zaangażowanie społeczne. Problem ten był tematem dzisiejszego dnia na Sercańskich Dniach Młodych. Zaproszeni goście próbowali uzmysłowić nam poszczególne problemy współczesnego świata. Ksiądz Ryszard, – na co dzień skupiający wokół siebie przedsiębiorców i pracodawców, jako zasadnicze problemy świata wymienił: analfabetyzm, głód, niewolnictwo. Na dalszym miejscu znalazły się również bezrobocie, brak nadziei, a także brak sensu życia człowieka dorosłego. Kościół chce nagłośnić sprawy współczesnego człowieka, ponieważ kieruje się przykazaniem miłości bliźniego.

CZYTAJ DALEJ »

Dzień 5 – Misje

SDM XII      Autor: [ ] 0

„Idźcie i dajcie poznać światu Miłość Najświętszego Serca Jezusowego” – mówił ojciec Dehon do swoich współbraci. Dzisiejszy dzień naszego spotkania pod pliszczyńskim niebem poświęcony jest misjom. Chcemy poprzez spotkania z misjonarzami poznać problemy świata misyjnego.

CZYTAJ DALEJ »

Dzień 6 – Zakończenie XII SDM-u

SDM XII      Autor: [ ] 0

Tradycyjnie każdy ostatni dzień Sercańskich Dni Młodych upływa pod znakiem powołania. Jest to bowiem czas kiedy przy stopniach ołtarza stają Ci, którzy kiedyś tu przyjeżdżali na SDM, aby umacniać swą młodość tak jak wielu dziś obecnych tu w Pliszczynie. W tym roku przyjechali tu odmienieni łaską Chrystusowego kapłaństwa, które stało się ich udziałem 28 maja br. w stadnickim kościele, kiedy z rąk ks. bp. Jana Zająca otrzymali ten niezwykły dar bożego wybrania.

CZYTAJ DALEJ »

Zostaliśmy zachęceni do wędrówki po świętość

SDM XII      Autor: [ ] 0

Spotykamy się po raz dwunasty pod pliszczyńskim niebem. Ci z Was, którzy czytają teraz ten tekst i kiedyś przyjeżdżali na Sercańskiej Dni Młodych na pewno żałują, że nie są dziś z nami. Nie zamartwiajcie się, my też za Wami tęsknimy. Brakuje nam Waszych roześmianych twarzy, Waszego głosu i ciepłych dłoni. Wy, którzy nigdy wcześniej nie słyszeliście o Sercańskich Dniach Młodych i na tą stronę trafiliście przypadkiem, pamiętajcie, że za Was też się modlimy. Jednym słowem pozdrawiamy Was gorąco. Jesteście na pewno ciekawi, co u nas słychać!

CZYTAJ DALEJ »

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015