Sercańskie Dni Młodych

Jutrznia

SDM XXI      Autor: [ ] 0

Powitaliśmy nowy, piękny, słoneczny dzień wspólną modlitwą. Tematem dzisiejszego dnia jest hasło „…I was prześladować będą”.

Ks. Jacek Szczygieł SCJ dziś do nas mówił tak: „Pamiętasz, że dziś pierwszy piątek miesiąca, w którym szczególnie odczuwamy, obecność miłości Chrystusa? Bo, tam gdzie prześladowanie, tam również jest Jezus Chrystus. Dzięki Jego wsparciu możemy przezwyciężyć wszystko. Warto dawać świadectwo naszej wiary, pomimo prześladowań. Umocnienie naszej wiary możemy znaleźć w pracy, nabożeństwach i Eucharystii”.

Dziś zobaczymy efekty naszych umiejętności, nabytych podczas warsztatów. Wieczorem zakończymy dzień nabożeństwem prześladowanych oraz tradycyjną bajką na dobranoc, którą obejrzycie również i wy!

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015