Sercańskie Dni Młodych

Hymn XVIII SDM

SDM XVIII      Autor: [ ] 0


Miłosierdzia dar

Miłosierdzie Twe tak potężne jest,

że cały w nim zatopić mogę się.

Miłosierdzie Twe to niepojęty dar,

który dzielić chcę z innymi wraz.

Kiedy rozpacz i ból przygniata całe życie,

gdy nadziei w życiu wszelkiej brak,

kiedy ciemność grzechu roztacza swój płaszcz…

Jak światło w tunelu

uderza ten blask,

co z Serca wypływa,

by rozlać na świat morze łask.

Pomóż światu dziś miłości tej poznać dar.

Swoim życiem nieś promieni blask.

W świętości żyć dzisiaj to wcale nie wstyd.

To twoja jest droga,

do niej wzywa Pan.

Idź nią dnia każdego,

by innym miłość Boga dać.

tekst i muzyka: ks. D. Lewczak SCJ 🙂

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015