Sercańskie Dni Młodych

Dzień 6 – Zakończenie XIII SDM-u

SDM XIII      Autor: [ ] 0

Dzisiejszego dnia modlitwy poranne odbyły się w grupach.

Tradycyjnie ostatni dzień SDM-u zakończyła Msza św. prymicyjna, którą odprawili księża neoprezbiterzy: ks. Szczepan Bysiek, ks. Radosław Warenda oraz ks. Grzegorz Gąkiewicz, który był głównym celebransem.

Kazanie prymicyje wygłosił ks. Józef Lach SCJ,. Podczas nauki ks. Józefa Lacha młodzież usłyszała, że Chrystus nazywa nowych kapłanów już nie swoimi sługami, lecz przyjaciółmi, bo podjęli wezwanie na wieczność. Stali się pasterzami prowadzącymi lud do Pana, bowiem lud bez pasterza jest ludem biednym i zagubionym. Prymicje to formowanie pierwocin, przygotowanie do całopalnej ofiary. Gromadzi nas radość z tego, że Pan powołuje pasterzy do głoszenia i świadczenia Słowa Bożego.

Nowe pokolenie, nowi kapłani – po obu stronach ołtarza młode serca, niektóre wypełniające powołanie, inne próbujące je odnaleźć. Chrystus nas sobie wybrał i mówi „pójdź”. To słowo tworzy nowe perspektywy, zmianę życia, rezygnację sercem i myślą z dotychczasowych ścieżek życia. Jest to słowo porywcze, ale drugie, następujące po nim „za mną” to wskazanie nowych dróg, gdzie trzeba się przyłączyć do życia Chrystusa. Ofiara życia powinna stać się jednocześnie darem, a kluczem do tego daru jest krzyż, który trzeba przyjąć z radością i ufnością. Eucharystia to owoc krzyża. Kapłani są orędownikami ludu i są powierzeni jego opiece. My jako młodzież Sercańskich Dni Młodych powinniśmy wspierać nowo wyświęconych kapłanów swoją modlitwą i pamięcią.

Msza św. zakończyła się prymicyjnym błogosławieństwem.

Kolejny SDM za nami. Czy zmienił on choć na trochę naszą relację do Pana Boga? Czy przybliżył nas do Niego? Czy po tych dniach pełnych łaski spływającej z nieba jesteśmy bardziej święci? Jesteśmy błogosławieni?

Te pytania zadaje sobie każdy z nas, ale odpowiedź na nie przyniesie nasze codzienne życie.

Podziękowania

Z naszej strony pragniemy podziękować za lekturę kroniki wydarzeń, pisanej w biegu w czasie krótkich przerw pomiędzy wieloma spotkaniami, bez czasu na jakieś staranniejsze opracowanie.

Jeśli lektura, tych wszystkich wydarzeń, nagranych konferencji, świadectw, pomogła komuś stać się lepszym, bardziej kochającym i bardziej wierzącym niech Bogu za to będą dzięki.

Składam serdeczne podziękowanie Małgosi Kazbieruk i Dominikowi Paś, za pomoc w redagowaniu kroniki wydarzeń, bratu Andrzejowi Gancarczykowi za utrwalanie wydarzeń aparatem fotograficznym.

Do zobaczenia na XIV Sercańskich Dniach Młodych!!! 🙂

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015