Sercańskie Dni Młodych

Dzień 6 – Zakończenie XII SDM-u

SDM XII      Autor: [ ] 0

Tradycyjnie każdy ostatni dzień Sercańskich Dni Młodych upływa pod znakiem powołania. Jest to bowiem czas kiedy przy stopniach ołtarza stają Ci, którzy kiedyś tu przyjeżdżali na SDM, aby umacniać swą młodość tak jak wielu dziś obecnych tu w Pliszczynie. W tym roku przyjechali tu odmienieni łaską Chrystusowego kapłaństwa, które stało się ich udziałem 28 maja br. w stadnickim kościele, kiedy z rąk ks. bp. Jana Zająca otrzymali ten niezwykły dar bożego wybrania.

Z pośród sześciu neoprezbiterów dziś swą Mszę Prymicyjną pod pliszczyńską wiatą sprawuje trzech z pośród nich. ks. Przemysław Król, ks. Janusz Burkat i ks. Bartłomiej Król. Trzech pozostałych nie mogło dojechać na tę dzisiejszą uroczystość.

Każdy z nich w jakiś szczególny sposób jest związany z tym miejscem. Ks. Przemysław Król przed dziesięciu laty tu na SDM-e umocnił się w przekonaniu, że jego drogą życiową będzie służba Bogu i ludziom w Zgromadzeniu Księży Sercanów. Ks. Janusz Burkat i ks. Bartłomiej Król jako pierwsi przed dziewięciu laty tu w Pliszczynie podczas Sercańsakich Dni Młodych złożyli na ręce ówczesnego ks. Prowincjała Księży Sercanów pragnienie wstąpienia w szeregi Ruchu Sercańskiej Młodzieży, aby poznawać charyzmat dehoniański i budować w swoim środowisku cywilizację miłości. W tym Ruchu, odnaleźli również łaskę powołania kapłańskiego. To wszystko stało się przyczyną by dziś stanęli przed ołtarzem i wyrazili wdzięczność Bogu i ludziom, którzy stanęli na drodze ich kroczenia ku realizacji drogi powołania.

Zakończył się XII SDM, wierzę jednak, że nie zakończyło się to wszystko co Bóg rękami ludzi zasiał w Waszych sercach. Niech to Boże ziarno kiełkuje i wydaj owoc w Waszym codziennym życiu. Szczęść Boże i do zobaczenia z rok.

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015