Sercańskie Dni Młodych

Dzień 6 SDM-u

SDM XVI      Autor: [ ] 0

„Idźcie i głoście”

Niestety to już szósty – ostatni dzień tegorocznych Sercańskich Dni Młodych. Część z nas do swoich domów musiała odjechać już wczoraj. Dziś już wszyscy opuścili Pliszczyn.

Rano, jak każdego dnia zjedliśmy śniadanie, po którym nastąpiła uroczysta Masza Św. kończąca nasze rekolekcje. Po raz pierwszy w historii SDM-ów celebrował ją ksiądz Sławomir Knopik SCJ. Homilię zaś wygłosił ksiądz Kazimierz Dadej SCJ. Nawiązał do hasła dzisiejszego dnia, by każdy z nas, gdy powróci do swoich środowisk, potrafił owoce zebrane podczas tegorocznego spotkania rozdawać innym ludziom. Tylko wtedy przyniesie to obfity plon, jeśli będziemy iść po śladach samego Chrystusa. Przed błogosławieństwem nastąpiły podziękowania dla organizatorów oraz wszystkich uczestników.

Stronę utworzył i prowadził podczas XVI SDM-u
Ks. Zdzisław Płuska SCJ.

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015