Sercańskie Dni Młodych

Dzień 5 – …wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich…

SDM XIII      Autor: [ ] 0

Piąty dzień Sercańskich Dni Młodych był już ostatnim pełnym dniem, przeżywanym w Pliszczynie i upłynął pod hasłem „…wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich…”.

Ostatnią tegoroczną konferencję poprowadził ks. Albert Warso. Mówił o tym, jak w dzisiejszych czasach Jezus naucza oraz jak mamy Go słuchać. Jesteśmy świadkami Jezusa nauczającego na górze. To On chciał, byśmy dziś słuchali Jego głosu, Jego niezmiennego słowa. Mówi do nas przede wszystkim w modlitwie, która jest spotkaniem z Bogiem.

Jeden z gimnazjalistów ułożył definicję modlitwy: „Modlitwa jest rozmową dwóch przyjaciół, z których jeden kocha bardziej”. Na modlitwie musimy dać się cali Bogu, ma ona być mową serca. Modlitwa to trud, gdyż spotykamy na niej wiele rozproszeń. Bóg mówi też w ciszy. Musimy dać Bogu okazję do mówienia, nie możemy Go zagłuszać. Chrystus mówi do nas w Eucharystii. Msza św. to cały wielki dialog Boga z człowiekiem, który Bóg potwierdza swoim oddaniem się dla nas na krzyżu. Bóg zna ludzką naturę, dlatego daje nam się do spożycia pod postaciami chleba i wina. W sakramencie pokuty Jezus pomaga nam do siebie powracać. Bóg mówi w Piśmie Świętym, które czytane i rozważane staje się słodkie jak miód i pełne mocy. Bóg mówi w Kościele i przez Kościół. Kościół ma być widocznym znakiem Chrystusa w naszym świecie. Bóg przemawia do nas w drugim człowieku. Chrystus uzależnił miłość do Boga od miłości do bliźniego. Bóg objawia się w pięknie przyrody, z wielkości piękna stworzeń można dostrzec wielkość Stwórcy. Przychodzi do nas także w znakach czasu, czyli przez konkretne wydarzenia z naszego życia. Musimy tylko zechcieć Go słuchać, pozwólmy Mu mówić do nas, On bowiem zna słowa życia wiecznego.

Tematem dzisiejszej pracy w grupach była próba odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób Jezus dziś nas naucza i jak Go słuchać?”. Uświadomiliśmy sobie, skąd czerpiemy wiadomości na temat człowieka, świata, według jakich kategorii dobieramy informacje oraz jak wpływ tych informacji kierunkuje nasze życie. Jezus przemawia przez Pismo Święte, sakramenty i nauczanie Kościoła, a Jego nauka jest prawdą, która ma moc wyzwolić człowieka.

Dzisiaj wysłuchaliśmy ostatniego koncertu, zaśpiewał dla nas krakowski chór gospel „Joyful voice”.

Na Mszy św. gościliśmy Ojca Generała José Ornelas Carvarho z radnym generalnym ks. Zbigniewem Bogaczem oraz Księdza Prowincjała Tadeusza Michałka. Przełożony generalny Księży Sercanów wygłosił homilię. Za przykład postawił nam św. Mateusza, którego powołał Pan. Nauczał, że zawsze musimy pamiętać o naśladowaniu Jezusa, powinniśmy porzucić świat po to, aby On był najważniejszy. Często myślimy jak św. Mateusz i jesteśmy daleko od Boga, bo uważamy, ze Bóg nas już dawno ocenił. Będąc blisko Chrystusa odkryli, że Jezus przychodzi po to, aby podnieść grzeszników. Zaczęli się radować, nabrali nadziei na zmianę swojego życia. Jezus powiedział „nie lękajcie się”. Jezus wszystkich zaprasza, nie można myśleć, że nie jesteśmy tego godni, ponieważ Pan woła każdego, do każdego wyciąga rękę. Jezus oczyszcza nasze serca z niedoskonałości, Jezus nas prowadzi, uważa nas za swoich przyjaciół. Bóg rozdzielił nam pewne dary, bo nie jesteśmy jednakowi, prowadzi nas po innych drogach. Nasze życie nie jest dla nas samych, ale po to, aby służyć innym ludziom. Nie możemy być biernymi widzami tego co się dzieje w świecie, w naszych środowiskach. Powinniśmy pytać Pana, co czynić, aby nasze życie było lepsze. Nie możemy lękać się ofiarowania swojego życia. Powierzenie swojej drogi Panu, daje człowiekowi szczęście, a szczęście to coś podobnego jak świece, jeśli zapalimy je w ciemnym pokoju, to wtedy giną cienie, a nastaje jasność. Ojciec Generalny José Ornelas Carvarho wyjaśnił nam sens słów Jezusa skierowanych do Mateusza: „pójdź za mną” – przygotuj się do słuchania, bądź otwarty na rady przyjaciół, „nie lękaj się” – nie bój się być niedoskonałym, małym, Jezus prosi tylko o jedno, pozwól się poprowadzić, otwórz swe serce na Jego przyjaźń, „uczyń ze swego życia dar dla innych” – rób tak jak Jezus prosi, nie zamykaj serca na ból, jaki widzisz, buduj Cywilizację Miłości.

Ten dzień był wyjątkowy dla Ruchu Sercańskiej Młodzieży. Ojciec Generał José Ornelas Carvarho przyjął do naszej wspólnoty trzy nowe członkinie z Lublina: Magdalenę Kosiorek, Natalię Kulig oraz Katarzynę Mitrut.

Podsumowując nasze spotkanie, Ojciec Generał udzielił nam trzech wskazówek jak nie zatracić ducha Sercańskich Dni Młodych i żyć nim w swoich środowiskach:

– Jezus wzywa nas po imieniu, należymy do Kościoła nie jako tłum, ale jako indywidualne jednostki

– potrzebujemy formacji, ponieważ musimy kształtować własne sumienie

– jesteśmy zobowiązani do tego, aby mieć cel swojego życia.

Jednak najbardziej zapadły nam w pamięci słowa: „Miejcie odwagę marzyć”.

W ostatni wieczór odbyło się nabożeństwo „błogosławieństw”, które było podsumowaniem całego SDM-u. Na zakończenie udzieliliśmy sobie nawzajem błogosławieństwa.

 

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015