Sercańskie Dni Młodych

Dzień 5 – Misje

SDM XII      Autor: [ ] 0

„Idźcie i dajcie poznać światu Miłość Najświętszego Serca Jezusowego” – mówił ojciec Dehon do swoich współbraci. Dzisiejszy dzień naszego spotkania pod pliszczyńskim niebem poświęcony jest misjom. Chcemy poprzez spotkania z misjonarzami poznać problemy świata misyjnego.

W czasie porannych modlitw ksiądz Darek mówił o rzeczy, która wydaje się czymś niezwykłym. W normalnym porządku mamy zależność człowieka od Boga. Jest jednak taka chwila, kiedy ten porządek zostaje zachwiany. Tym momentem jest Eucharystia, tu Bóg jest zależny od człowieka. Chrystus sam nie może przyjść na ołtarz. Hasłem tego dnia są misje, ale musimy sobie uświadomić, że pierw musimy sami zawierzyć Chrystusowi. Karmiąc się Jego Ciałem człowiek może iść i głosić Ewangelię po krańce ziemi.

Czasie dzisiejszego przedpołudnia gościliśmy księży, którzy pracują, bądź dawniej pracowali na misjach. Ważne jest byśmy pamiętali, że misjonarz musi świadczyć o Jezusie, mówił ksiądz Ryszard Miś. Każdy chrześcijanin musi głosić Chrystusa, wszyscy jesteśmy do tego powołani. Opowiadając nam o pracy misyjnej, księża skupili się na placówkach, w których pracowali. Może nawet nie przypuszczamy, że Filipiny, to najbardziej katolicki kraj Azji. Wszędzie można odczuć katolicyzm. Może niektórzy z was pomyślą to niewiarygodne, ale tam ludzie nie wstydzą przyznać się do swojej wiary. Ksiądz Michał, który 13 lat przebywał w RPA opowiadał nam o bogactwie ludności pod względem pochodzenia, stroju i kultury. Przynależenie do Chrystusa jest pokazane nie tylko poprzez strój, ale przede wszystkim wyraża je postawa życia. Misjonarz musi być przygotowany na wszystko. Bardzo ważnym jest, aby człowiek pracujący na misjach zrozumiał kraj i kulturę tam panującą. Nasi goście podzielili się również z nami, w jaki sposób w krajach misyjnych sprawowana jest Eucharystia. Duża rola przywiązywana jest do ofiarowania tego wszystkiego, co mają, co ze sobą przynieśli. Opowiadali o oczekiwaniu na spotkanie we Mszy Świętej z Jezusem, o różnorodności gestów, o pięknym śpiewie. Wszystko to sprowadza się do przepięknej celebracji Eucharystii. Na zakończenie naszego spotkania mogliśmy podziwiać ludowe stroje, które misjonarze przywieźli ze sobą. Nie zabrakło również pokazu strojów, które my uczestnicy XII SDM-u samodzielnie wykonaliśmy.

 

W czasie popołudniowego spotkania towarzyszyły nam przedstawicielki wolontariuszy, które zdobyły się na odrobinę odwagi, aby w młodym wieku wyjechać na misje. Justyna opowiadała o swoim 2 letnim pobycie w Malawi (Afryka). Dominika zaś podzieliła się z nami refleksjami z pobytu na Białorusi, gdzie zaangażowała się w organizację półkolonii dla dzieci. Posłuchaj, co te młode osoby chcą Ci przekazać, na temat misji.

 

Ksiądz Marcin Januś, proboszcz parafii w Roszkowie na Mołdawii podkreślił, że aby zacząć mówić o Chrystusie trzeba spojrzeć na problemy, jakie tam panują. Świadectwo codziennej dobroci zmienia mentalność ludzi, wśród których żyje i pracuje.

Eucharystia

W słowie skierowanym do nas przez księdza Andrzeja Sudoła w czasie Eucharystii kolejny raz usłyszeliśmy to, o czym mówił Jan Paweł II do nas, ludzi młodych: „Nie lękajcie się, przyszłość zależy od was”. Nie przestawajcie marzyć, nie rezygnujcie z własnych planów, z waszego powołania. Bądźcie wierni wartościom, bądźcie święci. Opowiadał nam o sytuacji, jaka panuje na Filipinach. Tam katolicyzm jest inny niż w Polsce. Mieszkańcy tego kraju często nie mają możliwości uczestniczenia w sakramentach świętych, brakuje im szafarzy, brakuje kapłanów. Ważne jest jednak, że Ci ludzie w każdą niedzielę spotykają się na wspólnych nabożeństwach, chcą spotkać się z sobą i z Chrystusem. Należy pamiętać, że misje odnawiają Kościół. Zadajmy sobie teraz pytanie, co ja robię dla misji. Czy myślę o potrzebach misji, czy interesuję się, w jaki sposób mogę się zaangażować w to dzieło? To nie przypadek, że tu jesteś, że usłyszałeś o misjach. Pamiętaj, że są na świecie ludzie, którzy nie słyszeli o Chrystusie. Pamiętaj, że każdy z nas jest powołany jest do głoszenia Chrystusowej Miłości.

 

Nabożeństwo posłania

Wszyscy zgromadzili się przy ogniskach siadając w grupach. W czasie ciszy odczytany został fragment z Księgi Wyjścia (Wj 12). Ta sceneria miała każdemu pomóc, aby pomyśleć o swoim Egipcie. Pliszczyn to wyjcie z Egiptu. Następnie przy śpiewie procesyjnie wszyscy udali się pod wiatę, gdzie rozpoczęło się nabożeństwo włożenia rąk i rozesłania.

Po zakończeniu błogosławieństwa wniesiony został Najświętszy Sakrament i rozpoczęła się ostatnie adoracja na XVII Sercańskich Dniach Młodych.

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015