Sercańskie Dni Młodych

Dzień 4 – Zaangażowanie społeczne

SDM XII      Autor: [ ] 0

Na drodze do świętości istotna rolę odgrywa zaangażowanie społeczne. Problem ten był tematem dzisiejszego dnia na Sercańskich Dniach Młodych. Zaproszeni goście próbowali uzmysłowić nam poszczególne problemy współczesnego świata. Ksiądz Ryszard, – na co dzień skupiający wokół siebie przedsiębiorców i pracodawców, jako zasadnicze problemy świata wymienił: analfabetyzm, głód, niewolnictwo. Na dalszym miejscu znalazły się również bezrobocie, brak nadziei, a także brak sensu życia człowieka dorosłego. Kościół chce nagłośnić sprawy współczesnego człowieka, ponieważ kieruje się przykazaniem miłości bliźniego.

Kościół to głos człowieka cierpiącego, dlatego mówi On w imieniu biednych i zbyt słabych, aby mogli bronić się sami, dlatego wszyscy jesteśmy powołani do zaangażowania społecznego. Kościół nie wtrąca się w politykę, nie próbuje zdobywać władzę, sławę, ale chce dostrzec potrzebujących. Musimy jednak pamiętać, że nie wystarczy nakarmić głodnego, nie wystarczy rzucenie drobnych żebrakowi, to nie rozwiązuje problemu. Kościół chce pomóc człowiekowi w jego samodzielnym zaangażowaniu.

 

Podczas przedpołudniowej dyskusji panelowej próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie jak my jesteśmy zaangażowani w swoich wspólnotach? My tak odpowiedzieliśmy:

– obstawa mszy świętej
– schola, oaza, kawiarenka,
– konkurs na najpiękniejszą palmę
– spotkania cotygodniowe,
– sprzątanie przystanków,
– świetlica,
– parafialny klub filmowy, i wiele innych. A ty?

Próbowaliśmy również zastanowić się, jakie trudności czyhają w naszych zaangażowaniach, oraz w jaki sposób możemy radzić sobie z tymi problemami.

Eucharystia

W czasie Mszy Świętej uczestniczyliśmy w radosnych chwilach związanych z przyjęciem do Ruchu Sercańskiej Młodzieży jedenastu nowych członków. Życzymy im, aby nigdy nie brakło w ich życiu zaufania i nadziei, a także by swoim postępowaniem pokazywali młodemu pokoleniu Chrystusową Miłość.

Eucharystii przewodniczył prowincjał Księży Sercanów ksiądz Tadeusz Michałek, który również oficjalnie przyjął akty ofiarowania kandydatów do Rsm-u. W słowie, które do nas skierował mówił o Miłości, jaką otrzymaliśmy od Chrystusa. Cierpieniem Jezus zapłaciła za każdego człowieka. Od chwili chrztu świętego jesteśmy powołani do świętości. Nurt miłości, w który zostaliśmy włączeni nie mą końca. Dar świętości to dar Bożego życia w nas. Świętość to nie czynienie cudów, nie można jej odkładać na później. To jest dar na każdy dzień, dar na dzisiaj. Nauka Chrystusa i Jego Miłość nie może pozostać tylko w nas. Świętość trzeba podejmować teraz, żeby świadczyć o tej przecudnej Miłości.

Trud świętości przyjmujemy wtedy, gdy wymagamy od siebie. Dar świętości jest wyzwaniem. Ksiądz Tadeusz kierując swoje słowo do nowo przyjętych członków Ruchu powiedział, że dzisiaj w sposób szczególny wkraczają na drogę świętości. Muszą patrzeć na świat obliczem miłości. Jeżeli wyjedziemy z tego SDM-u z pragnieniem świętości, to będzie to nasz życiowy sukces. Ksiądz prowincjał kończąc i żegnając się z nami życzył nam, aby świętość była naszym powołaniem.

 

Dehoniada – Święto Radości

Dzisiejszy dzień zakończyliśmy wspólnym świętem radości, dehoniadą. Wspólna zabawa, radość, śpiew jeszcze bardziej zawiązały wspólnotę, którą od pierwszego dnia naszego spotkania zaczęliśmy tworzyć.

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015