Sercańskie Dni Młodych

Dzień 4 – …przystąpili do Niego jego uczniowie…

SDM XIII      Autor: [ ] 0

Czwarty dzień Sercańskich Dni Młodych przeżyliśmy pod hasłem „…przystąpili do Niego Jego uczniowie…”.

Głównym punktem dnia była pielgrzymka do lubelskiej archikatedry. Podczas marszu ośpiewano Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny oraz różaniec w intencjach młodzieży. Każdy z uczestników przeżywał tę pielgrzymkę, prosząc o coś Boga lub dziękując Mu. Mieszkańców Lublina przywitano śpiewem, po czym udano się do kościoła św. Antoniego, gdzie odbyła się krótka indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu. Następnie droga wiodła do archikatedry, gdzie Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Józef Życiński.

Mówił o tym, że w dzisiejszym świecie musimy być świadkami wiary i że nasza codzienność niesie ze sobą wiele zagrożeń i wyzwań dla młodzieży: samotność, depresje, niechęć do życia. Prawo sukcesu i pięści dominuje w naszej rzeczywistości, gdzie niejednokrotnie dochodzi do głosu i zwycięża etyka plemienna. Na bok spycha się ludzką godność, miłość, a przede wszystkim Boga.

Ksiądz arcybiskup postawił też pytanie, jaka jest nasza wolność. …Wolność to świadectwo humanizmu, dobroci i radości. Jako młodzi ludzie powinniśmy naśladować naszego wielkiego przyjaciela, Jana Pawła II, czyli zdecydowanie bronić wartości i prawd, w które wierzymy, nie lękać się ataków i nie pozwolić się zwieść fałszywej tolerancji, która niszczy, a nie buduje. Musimy dawać świadectwo cierpliwości, ufności i wierności – musimy być świadkami Jezusa.

Choć czas spotkania na SDM-ie powoli się kończy, to jednak nie można bać się powrotu do naszych domów, środowisk, naszych światów, ale wracać tam z radością i chęcią bycia lepszym, doskonalszym, czyli piękniejszym. Ksiądz arcybiskup życzył, wszystkim aby byli kandydatami na ołtarze, wzorami do naśladowania, przyjaciółmi Jezusa.

Z tą myślą powrócono autobusami do Pliszczyna, gdzie po obiedzie był czas już tylko na indywidualną rekreację.

Kolejnym punktem programu był koncert zespołu 30/40/70 „30 synów i 40 wnuków jadących na 70 oślętach”, którego piosenki mają swoje źródło głównie w tekstach Pisma Świętego. Radosne koncertowanie przerodziło się potem w spontaniczną zabawę w rytmach muzyki tanecznej.

Na zakończenie dnia wsłuchiwano się w kolejną bajkę księdza Kazimierza. Choć każdy z nas w swoim życiu podąża na górę Pana, jego droga wyłożona jest odłamkami szkła, ostrymi kamieniami i niebezpiecznymi zagłębieniami. Na tej drodze naszego życia bardzo łatwo boleśnie się skaleczyć. Jest jednak KTOŚ, kto przebiega po niej bez bólu i zasiada na tronie u końca drogi. „Po śladach, po śladach” – podpowiada głos, który chce nas ochronić od poranień. Bo ślady Jezusa są właśnie po to, abyśmy w naszym pielgrzymowaniu nie pobłądzili.

Każdy z nas ma inny szlak przeznaczony tylko dla niego, bo Jezus wzywa nas po imieniu, a nie jako tłum. Zjednoczenie z Panem możliwe jest tylko poprzez wierne kroczenie wyznaczoną przez odciski Jego stóp ścieżką.

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015