Sercańskie Dni Młodych

Dzień 3 – …wyszedł na górę…

SDM XIII      Autor: [ ] 0

Tematem przewodnim trzeciego dnia SDM-u były słowa: „Jezus wyszedł na górę…”. Stanowią one kontynuację fragmentu z Ewangelii Mateuszowej (Mt 5,1-2), który jest rozważany w kolejnych dniach Spotkania Młodych w Pliszczynie.

Jezus wychodzi na górę, aby objawić się człowiekowi.

Dzień rozpoczął się poranną modlitwą, której przewodniczył ks. Radosław Warenda. Nawiązał do tematu dnia, zapraszając młodzież do wejścia na górę, na której spotka Jezusa. Ma to być pielgrzymka, na którą nie potrzeba pieniędzy ani plecaka. Jej celem jest góra mojego osobistego spotkania z Bogiem.

Wysiłek, który trzeba włożyć, opłaca się, bo jego owocem jest niepowtarzalna szansa odkrycia swojego szczytu i zdobycia go. Potrzebne są jednak do tego dobre buty. Buty wiary, że na górze spotkamy Jezusa, buty ufności, by zaakceptować swoją przeszłość i samego siebie, oraz buty miłości, które pomogą w spotkaniu z Bogiem i dadzą moc, by kroczyć drogą cywilizacji miłości.

W bloku przedpołudniowym wysłuchaliśmy konferencji pt. „Bóg objawia się człowiekowi”, którą wygłosił ks. dr Jacek Dunin-Borkowski – wykładowca teologii dogmatycznej z Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Konferencja miała być wprowadzeniem do pracy w grupach.

Ks. Prelegent przedstawił sposoby, poprzez które Bóg objawia się człowiekowi, przemawia do niego i ukazuje mu swoją miłość.

My jednak nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że Bóg objawia się nam w znakach przyrody: w zachodzie słońca, kwiatku, drugim człowieku. We wszystkich dziełach naszego Stwórcy widać ogromną mądrość i piękno, których nie posiądą żadne cuda ludzkiej techniki.

Największym darem Boga jest Najświętszy Sakrament. Dzięki niemu możemy poczuć Jego bliskość, której nie możemy doświadczyć zmysłami. Bóg ciągle zaprasza nas do tego, abyśmy sięgali „dalej w głąb i dalej wzwyż”, poznając Go przez wszystko to, co nam daje i w czym się objawia.

„My, chrześcijanie, najpełniej możemy zachwycić się wspaniałością przyrody, ponieważ ona dla nas nie jest milcząca. Najpełniej jednak Bóg daje się nam – objawia – w Jezusie Chrystusie. Daje się nam w Jego Słowie, w którym ustawicznie odkrywam coś nowego. Jest to Słowo mądrości i jednocześnie Słowo żywe”.

Podczas pracy w grupach odczytane zostały fragmenty Pisma Świętego, w których Bóg objawiał się człowiekowi w kontekście biblijnych gór. Zastanawiano się nad znaczeniem słowa „objawienie” i nad symbolem góry. Owocem tych rozważań stało się przekonanie, że każdy z nas w swoim życiu ma taką górę, na której objawiał mu się Pan Bóg. Tą górą są pewne wydarzenia, przez które bardziej Go poznajemy i przez które On się do nas zbliża. Następnie każdy z uczestników starał się przypomnieć sobie taki moment, w którym spotkał Jezusa, oraz to, co owo spotkanie zmieniło w jego życiu.

Po obiedzie i rekreacji udaliśmy się na drugą konferencję, zatytułowaną: „Kościół – dzieło Jezusa czy wymysł ludzki”. Konferencję wygłosił ks. Krzysztof Czech, który przybliżył poszczególne etapy powstawania Kościoła i ukazał jego podwójny charakter: Boski i ludzki. Przedstawiając Kościół jako wspólnotę ludzi wierzących, wytłumaczył, dlaczego jest on nam tak bardzo potrzebny oraz w jaki sposób mamy się w nim odnajdywać.

W konferencji został wykorzystany fragment z przemówienia Jana Pawła II ze spotkania na Westerplatte: „każdy ma w swoim życiu własne Westerplatte, jakieś wartości, które trzeba utrzymać w sercu i obronić je dla siebie i dla innych”.

Ludzie młodzi często odrzucają Kościół – mówił ks. Krzysztof – bo Kościół w imieniu Chrystusa stawia im wymagania, a młodzi ludzie boją się wymagań. Zwrócił również uwagę na zagadnienie zgorszeń w Kościele i przedstawił, w jaki sposób powinno się do nich podchodzić.

Kościół często jest dziś atakowany przez środki masowego przekazu, które obrażają go i wyśmiewają. Młodzi ludzie powinni bronić Kościoła i dbać o jego dobre imię. Dlatego jeśli zobaczą jakieś zgorszenia, powinni najpierw pomodlić się za tego, który jest ich przyczyną, i za tych, którzy są ich ofiarami. Na koniec ks. Krzysztof życzył wszystkim, aby byli ludźmi mądrymi i roztropnymi.

Mszy św. wieczornej przewodniczył ks. Wiesław Pietrzak SCJ, który podczas homilii powiedział, że ten sam Jezus, który gromadził tłumy w Palestynie, i dzisiaj gromadzi rzesze ludzi, którzy przychodzą, aby Go słuchać. Przychodzą do Jezusa, bo Jego Słowo karmi ich serca – z tej przyczyny zgromadził też młodzież w Pliszczynie. Kaznodzieja zachęcał, aby młodzi nigdy nie ustawali w ciągłym poszukiwaniu Jezusa.

Dzień zakończyło Święto Radości – Dehoniada – przygotowane przez młodzież z Sosnowca.

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015