Sercańskie Dni Młodych

Dzień 3 SDM-u

SDM XVI      Autor: [ ] 0

Trzeci dzień SDM-u rozpoczął się pobudką o godz. 7.00. Po jutrzni, która wprowadziła wszystkich zgromadzonych w temat dnia i uroczystość narodzin św. Jana Chrzciciela udaliśmy się na śniadanie. Następnie odbyły się pierwsze spotkania w grupach, których głównym założeniem było wzajemne zapoznanie się. 🙂

O godzinie 11.45 odbyła się Msza Św. celebrowana przez dzisiejszego solenizanta księdza Jana Strzałkę SCJ – rektora tutejszego domu zakonnego. W swojej homilii odwołał się do postaci św. Jana Chrzciciela, zauważając, iż był cichy, ponieważ pozostawał w cieniu nadchodzącego Chrystusa. Jego cichość nie polegała jednak na milczeniu, lecz na nawoływaniu do nawrócenia. Ksiądz Rektor podkreślił, że nie musimy dziś naśladować stylu życia św. Jana. Świętość ma być odkrywcza, dostosowana do czasów, w których żyjemy. Nawiązał też do słów wypowiedzianych przez św. Franciszka Salezego, bł. Bronisława Markiewicza i Sławomira Jagodzińskiego. One również dotyczyły dążenia do świętości. Przed błogosławieństwem na koniec Eucharystii przedstawiciele młodzieży złożyli na ręce ks. Jana życzenia imieninowe wraz z bukietem kwiatów. Wzruszonemu solenizantowi zaśpiewaliśmy też gromkie „Sto lat!”.

Po Mszy Świętej, tradycyjnie ok. godz. 13.00, spożyliśmy obiad, po którym odbyły się warsztaty, a wśród nich zawody sportowe. Jednocześnie swoje spotkanie mieli członkowie Ruchu Sercańskiej Młodzieży, kandydaci oraz wszyscy zainteresowani działalnością tej wspólnoty. Po rekreacji wszyscy udaliśmy się na kolejne spotkanie w grupach. W tym czasie rozważaliśmy wspólnie co znaczy być człowiekiem cichym w rozumieniu współczesnego świata oraz na gruncie przykładów pochodzących z Pisma Świętego. Nasze wnioski zapisaliśmy na dużych arkuszach papieru. Próbowaliśmy też przedstawić graficznie dwa różne ujęcia cichości na podstawie naszych refleksji.

Następnym punktem programu była konferencja połączona z osobistym świadectwem o. Piotra Twardeckiego SJ – duszpasterza akademickiego KUL-u. Wątek podjęty przez niego dotyczył pytania: „Czy łagodni to znaczy słabi?”. Zanim zaczął przemawiać, ks. Jarosław Grzegorczyk SCJ zapowiedział jego osobę jako świetny przykład odzwierciedlenia tematu dzisiejszego dnia – Cisi znaczy łagodni. Widząc bowiem jego osobę, można odnieść fałszywe wrażenie, iż jest osobą surową i bardzo poważną. W rzeczywistości jednak jest człowiekiem nad wyraz łagodnym. Ojciec Piotr przedstawił nam m.in. 3 sposoby postrzegania łagodności jako:

1. słabość fizyczna 2. pseudołagodność – jako wyraz zobojętnienia i nie podejmowania wyzwań 3. łagodność – jako owoc Ducha Świętego.

Ponadto zaznaczył, że człowiek łagodny to ktoś, kto odkrywa godność dziecka Bożego w sobie i w innych. Użył też słów zaczerpniętych z Drugiego Listu świętego Pawła do Koryntian, będących wskazówką do pojmowania słabości – „Moc w słabości się doskonali”. Konferencja okazała się bardzo interesująca, o czym świadczyła spora liczba pytań kierowanych przez młodzież do o. Piotra.

Organizatorzy przygotowali dla nas zaskakującą niespodziankę w postaci pierwszego w historii SDM-u występu kabaretu. Świerszczy Chrząszcz w Szczebrzeszynie zaprezentował swoje skecze wczesnym wieczorem po kolacji. Popis dwóch komików okazał się strzałem w dziesiątkę, także ze względu na zastosowanie techniki dubbingu zamiast bezpośrednich dialogów. Aplauz okazał się tak mocny, że aktorzy bisowali aż dwukrotnie.

Mimo tak zabawnego spektaklu, udało nam się wyciszyć na Modlitwie Wielka Ciszą, która odbyła się na koniec dnia przed Najświętszym Sakramentem. Dzięki głębokim rozważaniom poprowadzonym przez s. Rafałę Golonka mogliśmy odczuć prawdziwą obecność Boga wśród nas. Ostatnim elementem programu była jak zwykle „Bajka na dobranoc” podsumowująca refleksje z dzisiejszego dnia.

Beata Baran, Magdalena Kosiorek, Anna Tomaszczyk

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015