Sercańskie Dni Młodych

Dzień 2 SDM-u

SDM XVI      Autor: [ ] 0

Tradycyjnie rozpoczęliśmy dzień od muzycznej pobudki. Dzięki modlitwie wstawienniczej obecnych wśród nas sióstr zza chmur wyjrzało do nas słońce. Pierwszym wspólnym punktem dnia była jutrznia prowadzona przez ks. Michała Olszewskiego SCJ. Gdy tylko otrzymaliśmy błogosławieństwo wszyscy ruszyliśmy na śniadanko.

 

 

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015