Sercańskie Dni Młodych

Dzień 2 – Jezus widząc tłumy…

SDM XIII      Autor: [ ] 0

Dzień dzisiejszy rozpoczął się od Jutrzni, której przewodniczył ks. Bogusław Pociask, który po czytaniu nawiązał do tematu dnia : „Jezus widząc tłumy”: Powiedział, że Jezus widząc tłumy ucieszył się. Widząc jednak gromadzący się tłum, który przyszedł, aby Go słuchać, patrzył i mówił do każdego indywidualnie, tak jakby cała nauka odnosiła się tylko do niego.

W godzinach przedpołudniowych miała miejsce konferencja nt.: Tłum – anonimowa masa czy bogactwo indywidualności? którą wygłosił p. Andrzej Wronka -absolwent papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie a od kilkunastu lat zajmuje się problematyką obrony wiary katolickiej przed zarzutami różnych sekt i ruchów religijnych.

W czasie godzinnej konferencji poruszał zagadnienia związane z dojrzałością wiary, problemami zeświecczenia życia religijnego, zagrożeniami jakie kryją się kiedy swoją wiarę i religijność chcemy przeżywać jedynie uczuciowo i jedynie emocjonalnie. Zachęcał młodzież do ciągłego poszukiwania i głębszego poznawania Boga, które buduje prawdziwe fundamenty dojrzałej wiary, którą będziemy potrafili bronić jeśli zajdzie taka potrzeba. Uwrażliwiał, że dziś szczególnie trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte i nie przyjmować niczego bezkrytycznie. Bezkrytyczny może być tłum, który jest z natury anonimowy, bezkształtna masa, którą można manipulować, a my powinniśmy dążyć do tego, aby stawać się wspólnotą kroczącą po drodze Cywilizacji Miłości.

Mszy św. w dniu dzisiejszym przewodniczył ks. Stanisław Mieszczak, który w homilii skierowanej do młodzieży powiedział, że trzeba umieć słuchać Chrystusa, poznawać Go i budować swoją wiarę na Jego fundamentach. Przekonywał nas, że warto swoje życie budować na najtwardszej skale, którą jest Jezus. To On nadaje sens naszemu istnieniu.

Nie wystarczy sam śpiew, uczucie i fascynacja. Potrzeba czegoś więcej. Do tego ustawicznie zachęca nas Jezus, który stawia przed nami konkretne wymagania, uczy konkretnych postaw i zachęca do dobrych wyborów życiowych. Podkreślał, abyśmy swoją przyszłość budowali na mocnych fundamentach Bożej Miłości, pamiętając, że potrzeba dużego wysiłku aby osiągnąć wzniosłe cele.

Tradycją na Sercańskich Dniach Młodych są warsztaty, które rozpoczęły się właśnie dzisiaj. Obok dobrze znanych, takich jak zajęcia taneczne, psychologiczne, sportowe i gospel, pojawił się kurs pierwszej pomocy. Odbył się także pierwszy koncert, zagrał dla nas zespół Triquetra.

Wieczór poświęcony był nabożeństwu przebaczenia, do którego przygotowywania podjęto podczas pracy w grupach, na których omawiano warunki dobrej spowiedzi i zastanawiano się nad znaczeniem tego sakramentu życiu chrześcijanina.

Do dobrego przeżycia sakramentu pojednania pomógł ks. Jan Strzałka, rektor Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów ze Stadnik. Przekonywał młodzież, że świętość, którą obiecuje Jezus nie jest gdzieś daleko, ale jest na wyciągnięcie ręki. Nie potrzeba więc szukać świętych gdzieś poza ogrodzeniem SDM-u bo oni są pośród nas. Wy jesteście święci – przekonywał ks. Jan – przynajmniej takim macie być. „Chciałbym abyście uwierzyli, że szczęście prawdziwe nie jest gdzieś daleko i że niedaleko żyją święci ludzie. Święci ludzie są tutaj…

Chciałbym, abyście wierzyli, że i dziś można być wiernym Bogu, Kościołowi i ludziom, zasadom moralnym, przykazaniom Bożym i Kościelnym i tym pięknym błogosławieństwom, które przed chwilą wysłuchaliśmy. Droga błogosławieństw to jest droga świętości. Chciałbym, abyście byli wierni tej drodze Jezusowych błogosławieństw. Chciałbym, abyście uwierzyli, że i dzisiaj można pięknie i czysto kochać, że i dzisiaj można bawić się na dyskotekach bez nadmiaru alkoholu i narkotyków. Że nie trzeba czekać na kolejną śmierć papieża lub jakaś inną okoliczność aby być dobrym.”

Na zakończenie dnia ks. Kazimierz Dadej opowiedział bajkę na dobranoc. Nawiązał do zakończonego nabożeństwa pojednania. Do księżniczki, która żyjąc za siedmioma górami, lasami i rzekami wszędzie miała daleko. Jezus Miłosierny dziś był szczególnie bliskim. Mogło jednak się zdarzyć, że komuś było jeszcze za daleko, by skorzystać z Jego łaski przebaczenia. On chce wydobyć nas z tłumu i nazwać po imieniu. Obrazowo pokazano to na slajdach wyłaniając z obrazu tłumu konkretne osoby.

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015