Sercańskie Dni Młodych

Dzień 1 – rozpoczęcie XIII SDM-u

SDM XIII      Autor: [ ] 0

Pierwszy dzień SDM-u rozpoczął się od przywitania uczestników przez ks. Przemysława Kozaka SCJ, który zapoznał zebranych z tematem tegorocznych XIII Sercańskich Dni Młodych. Rozpoczęły się one pod hasłem „Błogosławieni jesteście”. Temat ten wyznacza cykl następnych spotkań, które w kolejnych latach będą rozważaniem błogosławieństw z kazania na górze.

„Jezus widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni jesteście” (Mt 5,1-2)

Po modlitwie Ojcze nasz, słowo przywitania skierował rektor pliszczyńskiego domu ks. Józef Golonka SCJ a następnie ks. Sławomir Knopik zapoznał młodzież z zasadami uczestnictwa.

Jak przestało na tradycję Święta Młodych w Pliszczynie nie zabrakło miejsca na prezentację grup. W tym roku uczestnicy przygotowali serca, które miały symbolizować miłość Pana Boga. Nietypowe serce przygotowała grupa z Sosnowca. Ich dzieło było wypełnione ludźmi, którzy „chcą sobą coś reprezentować”. Przynieśli czerwone płótno z którego wyłaniały się ich twarze. Grupa z Chełma zaprezentowała pantomimę o tym, jak Jezus przemienia nasze małe, brudne i zniszczone serca. Kraków-Płaszów przygotował coś, co rozweseliło zgromadzonych, krakowskie serce płonęło ogniem miłości.

Każdy z nas ma swoje żywe serce, w którym przechowujemy najcenniejsze wspomnienia, radości, a także urazy. Jesteśmy różni, nasze serca są inne, bo mają różne potrzeby i różne zranienia, ale naszym pragnieniem na tym SDM-ie jest wspólnota jedności w modlitwie i radości.

Dzień zakończyło nabożeństwo przywitania połączone z symbolicznym przekroczeniem bramy u wejścia wiaty SDM-u z płonącą świecą. Następnie każdy z uczestników miał okazję przywitać się z każdym wyrażając w geście podanej dłoni jedność łączącą wszystkich zebranych na XIII SDM-e. Następnie został odczytany fragment z Ewangelii mówiący o nawiedzeniu przez Maryję św. Elżbiety. Kulminującym momentem wieczoru było przyniesienie pod wiatę Najśw. Sakramentu. Czas adoracji był momentem wyznania Jezusowi przez młodzież osobistych intencji.

Na zakończenie adoracji została odśpiewana litania do Najśw. Serca Pana Jezusa.

Dzień zakończyła bajka opowiedziana przez ks. Kazimierza Dadeja o tym, jak kwiat róży (symbol miłości Boga do ludzi) może sprawić, że nasze serce zadrży.

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015