Sercańskie Dni Młodych

Dzień 1 – rozpoczęcie XI SDM-u

SDM XI      Autor: [ ] 0

W Pliszczynie, w małej miejscowości podlubelskiej, rozpoczęły się Sercańskie Dni Młodych, które będą trwały od 5 do 10 lipca. To już 11 tego typu spotkanie w tym miejscu. Co roku przybywa tłumnie młodzież z całej Polski z parafii prowadzonych przez księży sercanów, i nie tylko, a ostatnimi laty przyjeżdżają również grupy zagraniczne wraz z opiekunami.

W tym roku tematyka XI Sercańskich Dni Młodych koncentruje się wokół ostatnich słów „Modlitwy Pańskiej”: „Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego”.
Głównym celem i zadaniem, jakie stawiają sobie i przybyłej młodzieży organizatorzy spotkania, jest zdemaskowanie zła we wszelkiej postaci – tego obecnego zarówno wokół nas, jak i w nas samych, dostrzeżenie jego przejawów i nazwanie ich po imieniu. To pierwszy i fundamentalny krok w procesie nawracania się do Boga pociągający za sobą konieczność wyznaczenia programu reformy własnego życia i podjęcia konkretnych postanowień.
Pierwszy dzień Sercańskich Dni Młodych to także czas zapisów, rozbijania namiotów i wchodzenia w klimat miejsca, które tchnie modlitwą.

ROZPOCZĘCIE

Przede wszystkim modlitwa „Ojcze nasz” – tam jest przecież hasło obecnego spotkania. Odmawiamy ją na głos, ogłaszając zarazem temat: ZBAW NAS OD ZŁEGO. Potem krótkie przedstawienie gości i hymn XI SDM-u.

NABOŻEŃSTWO PRZYWITANIA – KS. KAZIMIERZ DADEJ SCJ

Wprowadzenie

Dostałem 50 zł – ale z zastrzeżeniem, by oddać je osobie naprawdę potrzebującej. Kto się zgłosi? Można podejść i wziąć… – Tak kusił ks. Kazimierz, obrazując jednocześnie metodę działania Szatana: banknot wygląda zachęcająco, widzisz już jego przeznaczenie – weź, przecież leży tak blisko… Ale przeszkadza jakiś wstyd… Przydałoby się, ale jest obawa: tak publicznie podejść, przyznać się, że potrzebuję (zwłaszcza że gdzieś jest świadomość, że nie jest mi to niezbędne). Budzą się wątpliwości, ale… okazja kusi.

Tak, jest ktoś, kto wciąż podsuwa ładnie opakowane pokusy. Sami nie damy sobie rady, nie przezwyciężymy różnego rodzaju pożądań ciała. Tylko z Jezusem możemy zwalczyć Szatana – Szatana, który rzeczywiście ISTNIEJE I DZIAŁA – choć próbuje nas przekonać, że jest inaczej.

…Dawniej, chcąc uczcić zmarłego i zachować pamiątkę po jego pogrzebie, przygotowywano sztandary trumienne – rozcinano je i rozdawano zebranym. My czynimy odwrotnie. Podczas powitania z kawałków, przygotowanych wcześniej, złożymy całość na znak, że możemy tworzyć jedność – tu i teraz.

Przedstawienie grup

Jak zwykle wszyscy z przyjazdem łączą wielkie nadzieje: jesteśmy młodzi, ale wiemy, czego chcemy; kiedy stajemy wobec pokusy, pytamy, czy warto, czy naprawdę warto. Chcemy rozpocząć wakacje od mocnego akcentu – spotkania z Bogiem. Przyjechaliśmy razem, by odkrywać wspólną drogę – po to, by potem już pojedynczo świadczyć o tym, czego się nauczyliśmy. Chcemy chwalić Pana modlitwą i śpiewem, bawić się, ale z fasonem, i prosić: Panie, daj serce mężne, daj ducha pokuty, oddal pokusy i pomóż zwyciężyć w walce z ojcem kłamstwa – Szatanem. Przywozimy radość, otwarte serca, życzliwość, ciepło, by podczas wspólnych chwil, rozmów, nieoczekiwanych spotkań wzrastać duchowo… i towarzysko.

Podsumowanie
Z kawałków, które poskładaliśmy powstaje obraz – Chrystusa Miłosiernego, Chrystus na tle naszej młodości – młodości narażonej na niebezpieczeństwa, zwłaszcza gdy Szatan stosuje taktykę ukrywania się i pacjenta – człowieka utrzymuje w niewiedzy, błędnym myśleniu.

A Chrystus mówi: bronię Cię, bo Cię kocham; bronię Cię, bo mi na Tobie zależy…

Wejdź w swoje serce – pozwól działać w nim Chrystusowi. Temu, Który jest pośród nas – jako obecny, kochający, żywy – a nie tylko jako ten namalowany na obrazie.

I przyszedł Pan – stanął pośród nas w białej Hostii na kilka wieczornych chwil. Jemu dedykowaliśmy śpiewane pieśni, a On, jak zawsze, chciał nas łączyć, a nie dzielić. Bo „Pan jest mocą swojego ludu”. Jest mocą i mówi – i mówił wtedy – z tego małego kawałka Chleba. A mówił jako Ten, który zwycięża. Tylko to od nas zależało, czy chcieliśmy Go usłyszeć.

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015