Sercańskie Dni Młodych

Drugi dzień pracy w grupie, czyli budujemy zamek :)

SDM XXI      Autor: [ ] 0

Celem dzisiejszej zabawy, było zwrócenie uwagi na indywidualność każdego z nas i potencjał jaki w sobie nosimy.

Spośród nas, wybraliśmy 4 chętne osoby na 2 liderów i 2 obserwatorów grupy. Zadaniem lidera była koordynacja całej budowy zamku, z atrybutów jakie każdy otrzymał. Obserwatorzy, jak sama nazwa wskazuje, obserwowali. Na szczególną ich uwagę powinna była zasłużyć: współpraca, osoba wyróżniająca się pozytywnie lub negatywnie. Po 10 min do swojej drużyny, mogliśmy włączyć obserwatorów z ich dodatkowymi atrybutami. Kto skorzystał ten nie żałował. Po zakończeniu budowli, podsumowaliśmy pracę wspólną dyskusją.

Każdy z nas jest inny, mamy inne cechy, umiejętności, wyznajemy inne wartości. Kiedy otwieramy się na drugiego człowieka, poznajemy go, sami dajemy się poznać i nawzajem się ubogacamy.

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015