Sercańskie Dni Młodych

„Błogosławieni ubodzy w duchu…”

SDM XIV      Autor: [ ] 0

Dnia 25 czerwca 2007 r. rozpoczął się pierwszy dzień XIV Sercańskich Dni Młodych, który zgromadził ok. 650 uczestników z całej Polski. Tematem tegorocznego spotkania młodych w Pliszczynie są słowa Jezusa z kazania na Górze: „Błogosławieni ubodzy w duchu…”. Spotkanie to rozpoczęliśmy śpiewem piosenki „Ty jesteś Panem” i „Jego miłość ogromna”, będące nawiązaniem do ubiegłorocznego spotkania. Następnie głos zabrał ks. Przemysław Kozak, który powitał przybyłe grupy z: Koszyc Małych, Gołębia, Makowa Podhalańskiego, Dobczyc, Ełku, Wysokiego, Bełchatowa, Dorohuczy, Lublina – Czechowa, lubelską wspólnotę Jana Pawła II, Krakowa – Płaszowa, Krakowa – Salwatora, Klementowic, Chełma, Kielc – Działoszyc, Biłgoraja, Jaworzna, Stadnik, Sosnowca, Kurowa, Bieńkówi i okolic, Rybnika, Bożej Wólki, Pliszczyna, Ostrowca, Chmielowa, Świdnika i Florynki oraz zgromadzonych księży, siostry zakonne, kleryków i animatorów świeckich.

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015