Sercańskie Dni Młodych

Audycja nagrana w Radiu Lublin

SDM XIX      Autor: [ ] 0

Dzięki naszemu działowi zajmującemu się promocją SDM-u w mediach, w sobotnie popołudnie 9 czerwca gościliśmy w „Spojrzeniach” audycji nadawanej w RADIU LUBLIN

Dziękujemy serdecznie redakcji Radia Lublin za udostępnienie nagrania.

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015