Sercańskie Dni Młodych

6 Dzień – zakończenie SDM-U

SDM XIV      Autor: [ ] 0

Ostatni dzień SDM–u rozpoczął się modlitwami w grupach, z którymi przyjechaliśmy. Dziękowaliśmy za czas spędzony w Pliszczynie, za wszelkie łaski otrzymane od Boga w tym miejscu. Prosiliśmy, aby Pan pobłogosławił resztę naszych wakacji, abyśmy odpoczęli i nie zatracili tej radości, jakiej doświadczyliśmy na Serwańskich Dniach Młodych.

Najważniejszym i zarazem ostatnim punktem 6 dnia SDM-u była Msza Święta prymicyjna księży neoprezbiterów. Przewodniczył jej stojący u progu kapłaństwa ks. Przemysław Bukowski SCJ wraz ze współbraćmi: Pawłem Leszko SCJ i Tomaszem Flakiem SCJ.

Ks. Przemek na wstępie nawiązał do tematu XIV Serwańskich Dni Młodych „Błogosławieni ubodzy w duchu” i zwrócił nam uwagę na to, że jako ubodzy przychodzimy na Eucharystię, a wychodzimy z niej bogaci, ponieważ przyjmujemy do swojego serca najpiękniejszy skarb, czyli Ciało i Krew Pańską, skarb życia wiecznego. Kazanie wygłosił ks. Witold Januś SCJ, który przedstawił neoprezbiterów jako tych, którzy dawniej byli uczestnikami SDM-ów, potem włączali się do pomocy przy organizacji SDM-u, a dziś znajdują się po drugiej stronie Ołtarza Chrystusowego jako kapłani, pragnący budować świat w oparciu o hasło: „Ku cywilizacji miłości”. Ks. Witold wyraził pragnienie, aby młodzi kapłani traktowali to jako łaskę od Pana. Życzył im wytrwałości na trudnej drodze powołania do służby w Owczarni Pańskiej. Ks. Przemek Bukowski SCJ podczas podziękowań zwrócił uwagę na wielość młodości zgromadzonej przy Ołtarzu: młodość uczestników, młodość kapłaństwa księży sprawujących Mszę Świętą i młodość ducha tych ludzi, którzy od wielu lat zaangażowani są w SDM. Bóg cieszy się naszą młodością i daje nam spotkania w Pliszczynie po to, abyśmy mogli ją przeżywać razem z Nim.

Na zakończenie głos zabrał ks. Przemysław Kozak SCJ, który podziękował księżom, siostrom zakonnym, klerykom, animatorom świeckim, osobom prowadzącym warsztaty, członkom RSM-u za ich pracę na Sercańskich Dniach Młodych. Szczególne podziękowania skierował do uczestników, którzy pragną poznawać Jezusa, chcą uczynić Go Przyjacielem swojej młodości.

***

Na koniec nie może braknąć podziękowań tym, którzy pomagali mi w tworzeniu tego serwisu Internetowego. Dziękuję przede wszystkim Monice Kowalskiej i Małgosi Kazbieruk za przygotowywanie sprawozdań z poszczególnych dni SDM-u, oraz br. Andrzejowi Gancarczykowi za pomoc w robieniu zdjęć.

Pozdrawiam wszystkich SDM-owiczów i przepraszam za opóźnienia. Dziękuję za Waszą obecność na XIV Sercańskich Dniach Młodych.

Do zobaczenia za rok!!!

  ks. Zdzisław Płuska SCJ

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015