Sercańskie Dni Młodych

27 czerwca – 02 lipca 2016 r., Pliszczyn – Sercańskie Dni Młodych

Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015