Sercańskie Dni Młodych

16 – 18 Lutego 2018 R., Pliszczyn – SPOTKANIE FORMACYJNE RSM-U

Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015