Sercańskie Dni Młodych

Msza Święta z Prowincjałem

SDM XXI      Autor: [ ] 0

Tradycją SDM-u jest Msza święta pod przewodnictwem księdza prowincjała Artura Saneckiego SCJ podczas, której następuje przyjęcie nowych osób do zastępów Ruchu Sercańskiej Młodzieży oraz przyjęcie krzyża przez członków, którzy przeszli dwuletnią formację. Również w tym roku nie mogło jej zabraknąć, w tym roku do szeregów RSM-u przystąpiło siedem osób zaś krzyż formacyjny przyjęło pięcioro członków wspólnoty.

Kazanie w pełni było poświęcone tematyce cierpienia i form jego interpretacji. „Ten kto cierpi, cierpi dla kogoś lub czegoś.” Cierpienie może być sposobem poznania Boga. Wiara może nam się wydawać nieskuteczna lecz warto spojrzeć na swoje życie całościowo i wtedy na pewno dostrzeżemy, że kroczymy pewną ściśle określoną drogą prowadząca nas do zbawienia. W naszym życiu bardzo ważny jest sposób interpretowania doświadczeń. Ludzie wierzący mogą inaczej, lepiej wykorzystując swoje doświadczenia rozwijać kolejne problemy pojawiające się na drodze życia. Niejednokrotnie należy zrezygnować ze swoich marzeń by czynić coś na rzecz bliźniego. Przykładem takiego działania jest św. Jan Paweł II, który mimo licznych traumatycznych przeżyć i rezygnacji z marzeń został wielkim człowiekiem. „Kto się uniża będzie wywyższony.” Każdy kto wierzy jednocześnie podejmuje się trudu bycia prześladowanym. Zadajmy sobie pytanie czy nasza wierność wobec Boga wzrasta czy maleje gdy napotykamy trudności? Naszym zadaniem jest znalezienie źródła miłości i przynależność do Chrystusa, a dzięki temu staniemy się prawdziwymi chrześcijanami. Budujmy naszą wiarę na Skale.

 

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015